fbpx
lv
August 6, 2018

Day

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (KPP) ietver individuālas konsultācijas un grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas) darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei. Jūsu ieguvumi: Pārzināt aktuālo Latvijas Republikas likumdošanu un datorizēto grāmatvedības programmu funkcionalitāti; Strādāt ar grāmatvedības datorprogrammām; Pārzināt grāmatvedības uzskaites iedalījumus; Izvēlēties nepieciešamo informāciju; Ievērot finansu un uzskaites mērķus;...
Read More