fbpx

Akreditācijas nedēļa

No 11. oktobra  izglītības iestādes  darba kvalitāti atkal izvērtēs Izglītības kvalitātes valsts dienesta akreditācijas komisija, lai atbilstoši daudziem kritērijiem saņemtu vērtējumu un tiesības turpināt mācību procesu licencētajās izglītības programmās.

Iepriekšējā akreditācija norisinājās 2021. gadā, kad tika akreditētas piecas profesionālās pilnveides izglītības.  Akreditācijas  tiesības īstenot programmas ieguvām  uz sešiem gadiem. Par to esam lepni un gandarīti. 

Izglītības iestādes darbības mērķis ir ir sniegt kvalitatīvu, uz kompetencēm balstītu neformālo, profesionālo un tālākizglītību, kas atbilst LR profesionālās izglītības un profesiju standartiem ar mērķi attīstīt digitālās, valodu prasmes un ieinteresēt pastāvīgi cilvēku pilnveidoties.

Akreditācija ir process, kura ietvaros vērtē izglītības iestādes un/vai izglītības programmas īstenošanas kvalitāti. Izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācija dod tiesības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi.

– Akreditācijas mērķis ir novērtēt, vai izglītības iestāde darbojas atbilstoši izglītības programmās un standartos paredzētajam; vai izglītības process notiek, kā paredzēts Izglītības likumā un citos šo procesu regulējošos normatīvajos dokumentos.

Arī šoreiz akreditācija notiks attālināti. Šim nolūkam ir arī sagatavots video ieskats, noties interviews ar pedagogiem un izglītojamiem. Vērtētāji tiešsaistē pieslēgsies nodarbībām, izvērtēs nodarbību ierakstus un  E studiju vides funkcionalitāti. 

 

Mācību jomas koordinators

Jautājumi par projektu:
Tel.: +371 28787189
E-pasts: info@itagentura.lv

Darba laiks: P. – Piekt. 9:00 – 17:00

Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039
Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

esf kursi

mācību  rEĢISTRĀCIJA

Informāciju par apmācības grupu komplektēšanu

+371 28787189 ; vai info@itagentura.lv

Related Posts