fbpx
ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Bezdarbnieku apmācība

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Pasākuma mērķis ir nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.

Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē var pieteikties bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.

PLĀNOTAIS GRAFIKS

TIEŠSAISTĒ Sekojiet informācijai

PROJEKTĀ PIEDĀVĀTIE KURSI

PIETEIKTIES KURSIEM

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties +371 28787189


  Ja bezdarbnieks/darba meklētājs bez attaisnojošiem iemesliem pārtrauc dalību apmācībā bezdarbniekam/darba meklētājam ir pienākums atlīdzināt NVA visu apmācības laikā saņemto stipendiju un apmācībām izlietoto mācību maksu!

  Mācību jomas koordinators

  Jautājumi par projektu:
  Tel.: +371 28787189
  E-pasts: info@itagentura.lv

  Darba laiks: P. – Piekt. 9:00 – 17:00

  Programmu īstenošanas vietas adrese:

  Struktoru iela 14, Rīga LV-1039
  Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

  esf kursi

  mācību  rEĢISTRĀCIJA

  Informāciju par apmācības grupu komplektēšanu

  +371 28787189 ; vai info@itagentura.lv