fbpx
Neformālā izglītības iegūšana pēc kuponu metodes

Bezdarbnieku apmācība

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Pasākuma mērķis ir nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.

Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē var pieteikties bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.

PLĀNOTAIS GRAFIKS

Visas izglītības programmas tiek īstenotas attālināti- tiešsaistē.
WEB risinājumu izstrāde 120 ak.st.Mācību sākums 26.04.2021 no 9:00-12:00
DIGITĀLAIS MĀRKETINGS 120 ak.st.Mācību sākums 20.04.2021 no 9:00-12:00 / 15:00-18:00
Angļu valoda ar priekšzināšanām ELEMENTARY 100 ak.st. Closed
Datorzinības ar priekšzināšanām 120 ak.st.Mācību sākums 20.04.2021 no 9:00-12:00

PROJEKTĀ PIEDĀVĀTIE KURSI

Digitālās prasmes 
Valodu apmācība

PIETEIKTIES KURSIEM

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties +371 28787189


  Ja bezdarbnieks/darba meklētājs bez attaisnojošiem iemesliem pārtrauc dalību apmācībā bezdarbniekam/darba meklētājam ir pienākums atlīdzināt NVA visu apmācības laikā saņemto stipendiju un apmācībām izlietoto mācību maksu!

  Mācību koodrinators

  Jautājumi par apmācību uzsākšanu un programmām  projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

  “Mācības pieaugušajiem”

  +371 28787189

  viaa@itagentura.lv
  info@itagentura.lv

  P. – Piekt. 9:00 – 18:00


  Programmu īstenošanas vietas adrese:

  Struktoru iela 14, Rīga LV-1039

  Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

  Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010