fbpx
Neformālā izglītības iegūšana pēc kuponu metodes

Bezdarbnieku apmācība

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Pasākuma mērķis ir nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.

Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē var pieteikties bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.

PLĀNOTAIS GRAFIKS

Ievērojot Ministru kabineta noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, no 2020.gada 21.decembra pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju programmu apguve tiks īstenota tikai attālināti.
DIGITĀLAIS MĀRKETINGS 120 ak.st.20.09.2021 11:00- 29.10.2021 13:50
DIGITĀLAIS MĀRKETINGS 120 ak.st.08.10.2021 11:00-19.11.2021 13:50
DIGITĀLAIS MĀRKETINGS 120 ak.st.15.11.2021- 27.12.2021
Angļu valoda ar priekšzināšanām ELEMENTARY 100 ak.st. 18.10.2021- 23.11.2021

PROJEKTĀ PIEDĀVĀTIE KURSI

Digitālās prasmes 
Valodu apmācība

PIETEIKTIES KURSIEM

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties +371 28787189


    Ja bezdarbnieks/darba meklētājs bez attaisnojošiem iemesliem pārtrauc dalību apmācībā bezdarbniekam/darba meklētājam ir pienākums atlīdzināt NVA visu apmācības laikā saņemto stipendiju un apmācībām izlietoto mācību maksu!