fbpx
lv
Aktuāli

Category

Visiem projektiem ir kopīgas pazīmes: aktivitāšu apjoms, budžets, īstenošanas periods un ieviešanas grafiks. Projekti var būt ļoti atšķirīgi. Izpratne par to, kā projekti atšķiras un ko šī atšķirība nozīmē projekta vadības jomā ir būtiska, lai sekmīgi vadītu projektu. Lieliem, sarežģītiem projektiem ir nepieciešami projektu vadības instrumenti, sistēmas, kas būtiski atšķiras no mazajiem un mazāk sarežģītiem...
Read More
Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (KPP) Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (KPP) ir vērsti uz bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam  pakļauto personu konkurētspējas veicināšanu darba tirgū. KPP ietver individuālas konsultācijas un grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas) darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei. Nodarbības plāns Akadēmisko stundu skaits Metodes un darba...
Read More
KONKURĒTSPĒJU PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMU PLĀNS
Read More
1 5 6 7 8

mācību kuponu rEĢISTRĀCIJA

Informāciju par apmācības grupu komplektēšanu un iespējām

+371 28787189 vai <info@itagentura.lv

Mācību koodrinators

Jautājumi par apmācību uzsākšanu un programmām

+371 28787189

info@itagentura.lv
projekti@itagentura.lv

P. – Piekt. 9:00 – 15:00


Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039

Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

Rīgas iela 3, Jūrmala LV-2015