fbpx
101K

Datorzinības ar priekšzināšanām

Neformālās izglītības programma

Datorzinības ar priekšzināšanām

Mērķis: sekmēt izglītojamā praktiskā un patstāvīgā darba iemaņas un prasmes  spēt darbus veikt profesionālā līmenī.

Uzdevumi:

  • Gūt praktiskā darba pamatiemaņas individuāli un sadarbībā ar citiem problēmu identificēšanā un risināšanā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
  • Gūt pieredzi profesijas izvēlei un tālākizglītībai, izprotot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju straujos attīstības tempus un nozīmi sabiedrības attīstībā;
  • Veidot motivāciju savu spēju attīstībai, lai kļūtu par pilntiesīgu informācijas sabiedrības locekli.
 

Kursa saturs

Informācijas un komunikāciju tehnoloģija

Datora programmatūra .Intelektuālais īpašums un personas datu aizsardzība.
E-pasts.

Teksta apstrādes lietotne MS Office Word

Teksta rediģēšanas iespējas.
Meklēšana un aizvietošana teksta dokumentos.
Teksta pareizrakstības pārbaude.
Tabulu pielietošana dokumentu izveidē, rediģēšanā.
Objekti dokumentā.
Veidņu pielietošana.

Izklājlapu lietotne MS Office Excel

Izklājlapu lietotnes darba vides sagatavošana, informācijas ievadīšana darbgrāmatā.
Darbs ar šūnu apgabaliem, šūnu automātiskā aizpildīšana. Datu kārtošana un datu atlase.
Šūnu un tabulu formatēšana
Formulu veidošana un to lietošana aprēķinu veikšanā. Standartkļūdu paziņojumi un to reaģēšana.
Funkciju izmantošana aprēķinos izklājlapu tabulās. Elementāras funkcijas (Sum, Average, Min, Max).
Funkcijas Count un IF.
Diagrammu veidošana un rediģēšana.
Izklājlapas parametru maiņa. Lapas priekšskats

Prezentāciju lietotne MS Office PowerPoint

Prezentācijas darba vides sakārtošana.
Prezentācijas veidošana ar vedņa palīdzību.
Pamatdarbības ar slaidiem.
Teksta un rindkopu noformēšana.
Grafisko objektu veidošana un rediģēšana slaidā.
Animācijas efektu izmantošana un prezentācijas demonstrēšana.
Vadības pogu un hipersaišu izmantošana.
Diagrammu un organizējošo diagrammu veidošana.
Kājene un galvene slaidā. Izdales materiālu sagatavošana.

Datu bāzes vadības sistēma MS Office Access

Datu bāzes pamatjēdzieni: tabulas, ieraksti, lauki, lauku tipi, lauka īpašības, primārā atslēga, indekss, tabulu relācija.
Tabulu veidošana un lietošana. Tabulu izveidošanas piemēri.
Saites starp tabulām.
Formu veidošana un lietošana. Formu izveidošanas piemēri.
Pārskatu veidošana un rediģēšana. Pārskata veidošanas piemērs.

Digitālais mārketings

Digitālā mārketinga pamati
Interneta vietne- Mājaslapa
Tiešsaistes rīki uzņēmējdarbībai
Google WEB

Interneta pakalpojumu sistēmas un tiešsaistes rīki uzņemējdarbībā

IPS (Interneta pakalpojumu sistēmas)
Pakalpojumu sniedzēji Latvijā un ārpus tās
Tiešsaistes pielietošanas iespējas -Google Disks
Tiešsaistes pielietošanas iespējas -Microsoft kontu iespējas
Tiešsaistes pielietošanas iespējas- virtuālie serveri
IKT (Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas)
Iespējas izmantojot IKT mūsdienās , e- paraksti.
Identifikācijas viedkartes.

Mācību jomas koordinators

Jautājumi par projektu:
Tel.: +371 29553636
Tel.: +371 28787189
E-pasts: viaa@itagentura.lv

Darba laiks: P. – Piekt. 9:00 – 18:00

Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039
Elijas iela 17, Rīga LV- 1050
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

esf kursi

Pieteikties jaunumiem

Mācību koodrinators

Jautājumi par apmācību uzsākšanu un programmām  projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

“Mācības pieaugušajiem”

+371 28787189

viaa@itagentura.lv
info@itagentura.lv

P. – Piekt. 9:00 – 18:00


Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039

Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Aktuāli

Mūžizglītības kursi sadarbībā ar NVA
10/03/2023By
Projekta “Mācības pieaugušajiem” aktualitātes
01/11/2022By
Projekta “Mācības pieaugušajiem” 7 kārtas aktualitātes
08/06/2022By