fbpx
Profesionālās pilnveides izglītības programma

Datu analīze un pārskatu sagatavošana Excel

Mācību vieta
Tiešsaistē- ZOOM, Teams
Līmenis
Bez priekšzināšanām
Mācību metodes
Neklātiene, Tālmācība
Mācību ilgums
160 ak.st.

Gūti zināšanas un veido praktiskās darba iemaņas un prasmes datoru lietošanā informācijas apstrādē, kas nepieciešamas ikdienas profesionālajā darbā izmantojot Excel. Pārzini Excel Sniegtās plašās iespējas pie datu analīzes un formulu pielietojuma. 

Apgūsti  DATU ANALĪZI AR EXCEL – ĀTRI, VIEGI, PRAREIZI  

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti (zināšanas, prasmes, kompetences)

Zināšanas: Ir sasniegta izpratne par datu pārskatu izmantošanu un pielietošanu.

Prasmes: Zina datu analīzes un pārskatu sagatavošanas lietojumprogrammas pamatus, prot patstāvīgi veikt uzdevumus un vienkārši risināmas problēmas.

Kompetences: Apgūtas un pilnveidotas  prasmes un iemaņas par datu pārskatu izmantošanu un pielietošanu. Prot veikt aprēķinus datu tabulās, izmantojot dažāda veida formulas un funkcijas.

Par programmu:

Nozare: Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums: Datu analīze un pārskatu sagatavošana (bez priekšzināšanām) Excel.

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Vidējā izglītība.

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 160 ak.st.

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

1. Sniegt zināšanas un veidot praktiskā darba iemaņas un prasmes datoru lietošanā informācijas apstrādē, kas nepieciešamas ikdienas profesionālajā darbā.
2. Sekmēt konkurētspējas paaugstināšanos darba tirgū

Profesionālās izglītības programmas uzdevumi:

Izglītības procesa rezultātā dot iespēju izglītojamajiem:
• Gūt praktiskā darba iemaņas individuāli un sadarbībā ar citiem problēmu identificēšanā un risināšanā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.
• Veikt aprēķinus datu tabulās, izmantojot dažāda veida formulas un funkcijas.
• Apgūt prasmes un iemaņas par datu pārskatu izmantošanu un pielietošanu.
• Nodrošināt datu faila drošību.

Profesionālās izglītības programmas mērķauditorija:

Personas, kuras ikdienā vada un ir saistītas ar IKT nozari, vēlas apgūt datu analīzi un Excel piedāvātās iespējas.

Profesionālās izglītības programmas mācību plāns (priekšmeti):

Programmas obligātais saturs:
1. DATU ANALĪZE UN PĀRSKATU SAGATAVOŠANA MS EXCEL
1.1. MS Excel darba vide un interfeiss.
Izklājlapu lietošanas jomas un pamatjēdzieni.
Atpazīt Excel interfeisa elementus.
1.2. Tabulu veidošana un datu formatēšana.
Datu ievadīšana un rediģēšana šūnās.
Lappuses parametri.
Darblapas izdrukas parametri.
Pamattabulas izveidošana.
Darbības ar datiem.
1.3.Formulu lietošana.
Aprēķina tabulu modificēšana.
Standartfunkciju lietošana formulās.(SUM; AVARAGE; IF; TEXT; VLOOKUP; CONCATENATE;LEFT, MID, and RIGHT ; u.c.)
Formulu veidošana, izmantojot šūnu absolūto, relatīvo un jaukto adresāciju.
Analizēt datus ar loģisko un uzmeklēšanas funkciju.
1.4. Diagrammu veidošana.
Diagrammu veidošana un modificēšana.
Diagrammu veidnes veidošana.
1.5. Datu analizēšana.
Pivot tabulas veidošana atskaitei.
Filtrēt datus, izmantojot datu griezumus.
Analizēt datus, izmantojot Pivot diagrammas.
Trendline.
Sparklines.
Izveidot scenārijus.
What-If Analysis.
Analysis ToolPak.
1.6. Darbplūsmas racionalizēšana.
Darbgrāmatas rekvizīti.
Nosacījumformatēšana.
Datu validācijas kritēriji.
1.7. Datu importēšana un eksportēšana.
Datu eksports .
Datu imports.
Datu konsolidēšana.
Saites un to rediģēšana..
1.8. Makrosi un datu integrēšana.
Darbs ar Makrosiem.
Makrosu izveide, rediģēšana
Darbgrāmatu Publicēšana tīklā.
Vaicājumu veidošana.
1.9.Sadarbība ar citiem lietotājiem.
Failu koplietošana un aizsardzība.
Pārskatīšanu (Revision Tracking).
Grozījumu Pārskatīšana.
Elektroniskos parakstu pielietošana.
Dokumentu piekļuves ierobežošana.
2.NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMS
2.1.Noslēguma pārbaudījums
Atbilstoši profesionālās izglītības programmai, izglītības iestādes Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Inovatīvo Tehnoloģiju Aģentūra” e-vidē (http://estudijas.itagentura.lv/) ir ievietoti neklātienes mācībām veidoti elektroniski, interaktīvi mācību materiāli. Mācību materiāli strukturēti, tajos ietilpst teorētiskā daļa, paškontroles testi, diagnosticējošie testi, praktisko darbu uzdevumi, papildus mācību materiālu un uzziņu literatūra.

Materiāltehniskais nodrošinājums

Materiāltehniskais nodrošinājums: Tiešsaistes lekciju apmeklēšanai dators, telefons, planšete ar stabilu interneta pieslēgumu un pārlūkprogrammu. Viedierīce vēlama ar kameras un mikrofona izmantošanas iespējām. Praktisko darbu izpildei ieteicams divi monitori. Patstāvīgam mācību darbam mācību e vidē dators vai ekvivalenta viedierīce ar stabilu interneta pieslēgumu.

Pilna kursa  cena: 512,00 EUR

Līdzfinansējums 10 % no pilna kursa cenas :  51,20 EUR 

Cenā iekļauti izdales materiāli un apliecība par sekmīga profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu.

 

Mācību grafiks

Precīza informācija pēc mācību apstiprināšanas

Mācības 6. kārtas projektā notiek ATTĀLINĀTI- TIEŠSAISTĒ

Otrdiena18:00 - 21:00
Ceturtdiena 18:00 - 21:00

VAI

Sestdiena10:00 - 15:00

Papildus jautājumi par projektu

Mācību koordinatori

KRISTĪNE GRAVNIECE
viaa@itagentura.lv
28787189

SAMANTA ĶEIRE
samanta.keire@itagentura.lv
27176822

Datu analīze un pārskatu sagatavošana Excel

Pieteikties izmantojot vienoto pieteikšanos

Mācību jomas koordinators

Jautājumi par projektu:
Tel.: +371 27176822
Tel.: +371 28787189
E-pasts: info@itagentura.lv

Darba laiks: P. – Piekt. 9:00 – 17:00

Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039
Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

esf kursi

mācību  rEĢISTRĀCIJA

Informāciju par apmācības grupu komplektēšanu

+371 28787189 vai info@itagentura.lv