fbpx
Profesionālās pilnveides izglītības programma

Datu analīze un pārskatu sagatavošana Excel

Mācību vieta
Elijas iela 17, Rīga, Raiņa iela 118, Jūrmala, Struktoru iela 14, Rīga
Līmenis
Bez priekšzināšanām
Mācību ilgums
160 ak.st.

Gūti zināšanas un veido praktiskās darba iemaņas un prasmes datoru lietošanā informācijas apstrādē, kas nepieciešamas ikdienas profesionālajā darbā izmantojot Excel. Pārzini Excel Sniegtās plašās iespējas pie datu analīzes un formulu pielietojuma. 

Apgūsti  DATU ANALĪZI AR EXCEL – ĀTRI, VIEGI, PRAREIZI  

 

Par programmu:

Nozare: Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums: Datu analīze un pārskatu sagatavošana (bez priekšzināšanām) Excel.

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Vidējā izglītība.

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 160 ak.st.

Profesionālās izglītības ieguves forma: KLĀTIENE (Teorija 49 ak.st. , Praktiskās mācības 111 ak.st.)

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

1. Sniegt zināšanas un veidot praktiskā darba iemaņas un prasmes datoru lietošanā informācijas apstrādē, kas nepieciešamas ikdienas profesionālajā darbā.
2. Sekmēt konkurētspējas paaugstināšanos darba tirgū

Profesionālās izglītības programmas uzdevumi:

Izglītības procesa rezultātā dot iespēju izglītojamajiem:
• Gūt praktiskā darba iemaņas individuāli un sadarbībā ar citiem problēmu identificēšanā un risināšanā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.
• Veikt aprēķinus datu tabulās, izmantojot dažāda veida formulas un funkcijas.
• Apgūt prasmes un iemaņas par datu pārskatu izmantošanu un pielietošanu.
• Nodrošināt datu faila drošību.

Profesionālās izglītības programmas mērķauditorija:

Personas, kuras ikdienā vada un ir saistītas ar IKT nozari, vēlas apgūt datu analīzi un Excel piedāvātās iespējas.

Profesionālās izglītības programmas mācību plāns (priekšmeti):

1. DATU ANALĪZE UN PĀRSKATU SAGATAVOŠANA MS EXCEL
1.1. MS Excel darba vide un interfeiss.
1.2. Tabulu veidošana un datu formatēšana.
1.3. Formulu lietošana.
1.4. Diagrammu veidošana.
1.5. Datu analizēšana.
1.6. Darbplūsmas racionalizēšana.
1.7. Datu importēšana un eksportēšana.
1.8. Makrosi un datu integrēšana.
1.9.Sadarbība ar citiem lietotājiem.
2.NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMS
2.1.Noslēguma pārbaudījums

Pilna kursa  cena: 512,00 EUR

Līdzfinansējums 10 % no pilna kursa cenas :  51,20 EUR 

Cenā iekļauti izdales materiāli un apliecība par sekmīga profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu.

 

Mācību grafiks

Precīza informācija pēc mācību apstiprināšanas
Otrdiena18:00 - 21:00
Ceturtdiena 18:00 - 21:00

VAI

Sestdiena11:00 - 14:00

Papildus informācija

Datu analīze un pārskatu sagatavošana Excel Klātiene

Pieteikties izmantojot vienoto pieteikšanos