fbpx
Profesionālās pilnveides izglītības programma

Datu analīze un pārskatu sagatavošana-Microsoft Power BI

Mācību vieta
Elijas iela 17, Rīga, Struktoru iela 14, Rīga, Tiešsaistē- ZOOM, Teams
Līmenis
Bez priekšzināšanām
Mācību metodes
Neklātiene, Tālmācība
Mācību ilgums
160 ak.st.

Dati ir mūsdienu biznesa dzīvības spēks,  izmantojot Microsoft Power BI datu vizualizācijas rīkus veiciet labākus biznesa lēmumus, analizējot uzņēmuma datus. Uzņēmumiem, kuri vēlas lielāku pārskatu  un analītisko iespēju, nekā piedāvā Excel, Power BI ir nākamais biznesa inteliģences līmenis . Pacel datu analīzi jaunā līmenī. 

Apgūsti LIELO DATU ANALĪZI AR MICROSOFT BI

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti (zināšanas, prasmes, kompetences)

Zināšanas: Ir sasniegta izpratne datu analīzes nozīmīgumu, datu analītikas valodas pamatprincipiem un sintaksi.

Prasmes: Spēj noteikt  un izmantot nepieciešamos rīkus konkrētas darbības veikšanai datu analītikā un datu organizēšanā.

Kompetences: Spēj analizēt konkrētas situācijas un izdarīt patstāvīgus secinājumus. Spēj pielietot Power BI piedāvātās iespējas datu analītikas automatizācijai un pilnveidošanai.

Par programmu:

Nozare: Datorsistēmas datubāzes un datortīkli.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums: Datu analīze un pārskatu sagatavošana-
Microsoft Power BI.

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Vidējā izglītība.

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 160 ak.st.

Profesionālās izglītības ieguves forma: NEKLĀTIENE (Klātienē – 66 stundas Neklātienē – 94 stundas.)

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

1.Sniegt izpratni un prasmes par datu analīzi izmantojot, Microsoft Power BI sniegtās iespējas, analītiskā informācija lēmumu pieņemšanai

Profesionālās izglītības programmas uzdevumi:

Izglītības procesa rezultātā dot iespēju izglītojamajiem:
• Gūt praktiskā darba iemaņas individuāli un sadarbībā ar citiem problēmu identificēšanā un risināšanā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.
• Apgūt prasmes un iemaņas par datu pārskatu izmantošanu un pielietošanu.

Profesionālās izglītības programmas mērķauditorija:

Personas, kuras ikdienā vada un ir saistītas ar IKT nozari, vēlas apgūt lielo datu analīzes prasmes un Microsoft Power BI sniegtās iespējas.

Profesionālās izglītības programmas mācību plāns (priekšmeti):

1. MICROSOFT POWER BI
1.1.Ievads BI risinājumos
1.2. Power BI
1.3. Power BI dati
1.4. Datu veidošana un apvienošana
1.5. Datu modelēšana
1.6. Interaktīvās datu vizualizācijas
1.7. Tiešā pieslēgšanās
1.8. Izstrādātāju API
1.9. Power BI mobilā aplikācija
2.NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMS
2.1.Noslēguma pārbaudījums

Atbilstoši profesionālās izglītības programmai, izglītības iestādes Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Inovatīvo Tehnoloģiju Aģentūra” e-vidē (http://estudijas.itagentura.lv/) ir ievietoti neklātienes mācībām veidoti elektroniski, interaktīvi mācību materiāli. Mācību materiāli strukturēti, tajos ietilpst teorētiskā daļa, paškontroles testi, diagnosticējošie testi, praktisko darbu uzdevumi, papildus mācību materiālu un uzziņu literatūra.

Klātienē – 66 stundas
Neklātienē – 94 stundas

Materiāltehniskais nodrošinājums

Materiāltehniskais nodrošinājums: Tiešsaistes lekciju apmeklēšanai dators, telefons, planšete ar stabilu interneta pieslēgumuun pārlūkprogrammu. Viedierīce vēlama ar kameras un mikrofona izmantošanas iespējām. Praktisko darbu izpildei ieteicams divi monitori. Patstāvīgam mācību darbam mācību e vidē dators vai ekvivalenta viedierīce ar stabilu interneta pieslēgumu.

Pilna kursa  cena: 512,00 EUR

Līdzfinansējums 10 % no pilna kursa cenas :  51,20 EUR 

Cenā iekļauti izdales materiāli un apliecība par sekmīga profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu.

 

MĀCĪBAS 7. KĀRTAS PROJEKTĀ NOTIEK ATTĀLINĀTI- TIEŠSAISTĒ vai DAĻĒJI KLĀTIENĒ

Īstenošanas vietas
  • Attālināti
  • Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039
  • Elijas iela 17, Rīga, LV-1050

Mācību grafiks

Precīza informācija pēc mācību apstiprināšanas
Trešdiena18:00 - 21:00
Piektdiena 18:00 - 21:00

Papildus jautājumi par projektu

Mācību koordinatori

NORMUNDS LAIZĀNS
viaa@itagentura.lv
28787189

SAMANTA ĶEIRE
samanta.keire@itagentura.lv
27176822

Datu analīze un pārskatu sagatavošana- Microsoft Power BI

Pieteikties izmantojot vienoto pieteikšanos

Mācību jomas koordinators

Jautājumi par projektu:
Tel.: +371 28787189
E-pasts: info@itagentura.lv

Darba laiks: P. – Piekt. 9:00 – 17:00

Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039
Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

esf kursi

mācību  rEĢISTRĀCIJA

Informāciju par apmācības grupu komplektēšanu

+371 28787189 ; vai info@itagentura.lv