fbpx
Profesionālās pilnveides izglītības programma

DIGITĀLĀ GRĀMATVEDĪBA

Mācību vieta
Elijas iela 17, Rīga, Struktoru iela 14, Rīga, Tiešsaistē- ZOOM, Teams
Līmenis
Ar priekšzināšanām
Mācību ilgums
160 ak.st.

Digitālā grāmatvedība ir grāmatvedība bez papīriem. Tas nozīmē, ka pirkumu rēķini, pārdošanas rēķini, izdevumu dokumenti, kā arī līgumi, akti, informācija par klientiem un citi dokumenti netiek glabāti papīra formā, bet gan digitālā veidā datorā.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti (zināšanas, prasmes, kompetences)

Zināšanas: Programmas apguves rezultātā apgūst zināšanas, prasmes un iemaņas par grāmatvedības darba organizāciju, grāmatvedības pārskatu sistēmām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

Prasmes: Apgūst prasmes datorizētās grāmatvedības programmas “1C:GRĀMATVEDĪBA” lietošanu. Apgūt prasmes par  saimniecisko darījumu pilnu uzskaiti atbilstoši Latvijas republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Kompetences: Spēj pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās  zināšanās par vispārējo grāmatvedības uzskaiti.

Par programmu:

Profesionālās izglītības programmas veids: Profesionālās pilnveides izglītības programma
Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums:DIGITĀLĀ GRĀMATVEDĪBA
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību:Vidējā izglītība, profesionālā izglītība nozarē
Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums:160 stundas
Profesionālās izglītības ieguves forma:Neklātiene
Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguviApliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Profesionālās izglītības programmas mērķis ir sniegt zināšanas, prasmes un iemaņas par grāmatvedības darba organizāciju, grāmatvedības pārskatu sistēmām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Profesionālās izglītības programmas uzdevumi:

Profesionālās izglītības programmas rezultātā dot iespēju izglītojamajiem:
•Gūt priekštatu par elektronisko dokumentu, to pārvaldību un to juridisko spēku.
•Apgūt prasmes praktisku priekštatu par tiesiskiem pamatiem un grāmatvedības organizācijā.
•Apgūt datorizētās grāmatvedības programmas “1C:GRĀMATVEDĪBA” lietošanu.

Profesionālās izglītības programmas mērķauditorija:

Personas, kuras ikdienā vada un ir saistītas ar uzņemējdarbību

Profesionālās izglītības programmas mācību plāns (priekšmeti):

Elektronisko dokumentu pārvaldība.
• Digitālas pamatprasmes Tekstapstrādes lietotnē.
• Digitālas pamatprasmes Izklājlapu lietotnē .
• Elektroniskais dokuments un tā juridiskais spēks
• Elektronisko dokumentu izveide, glabāšana un arhivēšana.
• Elektroniskā dokumenta oriģināls, kopija un atsavinājumi.
• Praktiskie padomi darbam ar elektroniskiem dokumentiem.
Datorizētā grāmatvedība.
• Pirmie soļi programmā “1C:GRĀMATVEDĪBA”
• Bilances būtība
• Naudas līdzekļu uzskaite (Grāmatvedības konti )
• Naudas līdzekļu uzskaite (Operācijas konti )
• Pamatlīdzekļu uzskaite (Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite )
• Darba algas uzskaite
• Apgrozāmo līdzekļu uzskaite, krājuma uzskaite
• Nodokļi (pievienotās vērtības nodoklis, mikronodoklis, dabas resursa nodoklis)
• Praktiskie uzdevumi datorprogrammā C1
Tiesiskie pamati un grāmatvedības organizācija.
• Jēdziens saimnieciskā darbība.
• Nodokļu sistēma Latvijas Republikā.
• NILLTPFNL prasību ievērošana grāmatvedības ārpakalpojumam.
• Darbības veidi (NACE klasifikators), to atbilstība izvēlētajai formai.
• Atbildība par nereģistrētu saimniecisko darbību, nodokļu nemaksāšanu, aktuāla tiesu prakse.
• Grāmatvežu profesionālā ētika.

Materiāltehniskais nodrošinājums

Materiāltehniskais nodrošinājums: Tiešsaistes lekciju apmeklēšanai dators, telefons, planšete ar stabilu interneta pieslēgumu un pārlūkprogrammu.
Viedierīce vēlama ar kameras un mikrofona izmantošanas iespējām.
Praktisko darbu izpildei ieteicams divi monitori.
Patstāvīgam mācību darbam mācību e vidē dators vai ekvivalenta viedierīce ar stabilu interneta pieslēgumu.

Pilna kursa  cena: 400,00 EUR

Līdzfinansējums 10 % no pilna kursa cenas :  40,00 EUR 

Cenā iekļauti izdales materiāli un apliecība par sekmīga profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu.

MĀCĪBAS 7. KĀRTAS PROJEKTĀ NOTIEK ATTĀLINĀTI- TIEŠSAISTĒ vai DAĻĒJI KLĀTIENĒ

Īstenošanas vietas
  • Attālināti
  • Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039
  • Elijas iela 17, Rīga, LV-1050

Mācību grafiks

Precīza informācija pēc mācību apstiprināšanas
Otrdiena18:00 - 21:00
Ceturtdiena 18:00 - 21:00

VAI

Trešdiena18:00 - 21:00
Piektdiena 18:00 - 21:00

Papildus jautājumi par projektu

Mācību koordinatori

NORMUNDS LAIZĀNS
viaa@itagentura.lv
28787189

SAMANTA ĶEIRE
samanta.keire@itagentura.lv
27176822

DIGITĀLĀ GRĀMATVEDĪBA

Pieteikties izmantojot vienoto pieteikšanos

Mācību jomas koordinators

Jautājumi par projektu:
Tel.: +371 28787189
E-pasts: info@itagentura.lv

Darba laiks: P. – Piekt. 9:00 – 17:00

Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039
Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

esf kursi

mācību  rEĢISTRĀCIJA

Informāciju par apmācības grupu komplektēšanu

+371 28787189 ; vai info@itagentura.lv