fbpx
Profesionālās pilnveides izglītības programma

DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA – LIETIŠĶĀS DIGITĀLĀS PRASMES

Mācību vieta
Tiešsaistē- ZOOM, Teams
Līmenis
Bez priekšzināšanām
Mācību ilgums
160 ak.st.

Digitālā transformācija ietekmē visas ekonomikas nozares un ikdienu, darbu un saziņu. Digitalizācijas turpmāko
attīstību identificē kā caurvijošu elementu attiecībā uz visām nozarēm, īpaši tādās jomās kā inovācijas un zinātne, izglītība, veselības aprūpe, iekļaujoša sabiedrība un darba tirgus.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti (zināšanas, prasmes, kompetences)

Zināšanas: Spēj izvērtēt digitālas transformācijas nozīmi.

Prasmes: Zina dažādu lietojumprogrammatūru pielietošanas mērķi, pārzin tiešsaistes un mākoņrisinājumus digitālā satura radīšanai. Spēj izmantot digitālās prasmes un rīkus, lai iegūtu, uzkrātu, veidotu, novērtētu un apmainītos ar informāciju, kā arī droši komunicētu ievērojot personu datu apstrādi un drošumu digitālā vidē.

Kompetences: Izprot jaunāko lietišķo digitālo prasmju nozīmīgumu un to jēgpilnu lietošanu, mūsdienīgai digitālai transformācijai.

Par programmu:

Profesionālās izglītības programmas veids: Profesionālās pilnveides izglītības programma
Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums: DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA –
LIETIŠĶĀS DIGITĀLĀS PRASMES

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību:Vidējā izglītība
Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 160 stundas
Profesionālās izglītības ieguves forma: Neklātiene
Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Profesionālās izglītības programmas mērķis ir apgūt jaunākās lietišķās digitālas prasmes mūsdienīgai digitālai transformācijai sekmējot izglītojamā spējas adaptēties jaunākajām tehnoloģijām un digitāliem procesiem.
Izglītības programmas sasniedzamais rezultāts ir apgūt prasmes par jaunākām lietišķām digitālām prasmēm, mūsdienīgai digitālai transformācijai.

Profesionālās izglītības programmas uzdevumi:

Profesionālās izglītības programmas rezultātā dot iespēju izglītojamajiem:
•Gūt priekštatu un izpratni par informācijas un datu iegūšana, analīze un apstrāde, par digitāliem procesiem un to mijiedarbību
•Sniegt izpratni par digitālā satura nozīmi un aktualitātēm.
•Attīstīt un pilnveidot lietišķās digitālās prasmes atbilstoši digitālai transformācijai.
•Sniegt izpratni par digitālo drošību un personas datu un privātuma aizsardzību.

Profesionālās izglītības programmas mērķauditorija:

Personas, kuras ikdienā vada un ir saistītas ar uzņemējdarbību (mazais, vidējais uzņēmums) , vēlas izstrādāt E-komercijas aktivitātes

Profesionālās izglītības programmas mācību plāns (priekšmeti):

Digitālās prasmes .
Vispārējās digitālās prasmes.
• Informācijas un datu iegūšana, analīze un apstrāde.
• Informācijas meklēšana un sistematizēšana.
• Datu pārvaldība.
• apstrāde un problēmu risināšana digitālajā vidē.
• Datu un ierīču drošība.
Sadarbība internetā.
• Mijiedarbība un koplietošana, izmantojot digitālās tehnoloģijas.
• Digitālie rīki sadarbības procesiem.
• Etiķete digitālajā vidē.
• Digitālās identitātes pārvaldība.
Digitālā satura veidošana.
• Digitālo tehnoloģiju radoša izmantošana.
• Koplietošanas programmas un rīki.
• Mākoņtehnoloģijas.
• Autortiesības, blakustiesības un licences.
• Aktualitātes un tendences digitālā satura izveidē.
Lietišķās digitālās prasmes.
Programmvadāmo ierīču pārvaldība.

• Datora un perifērijas ierīču droša lietošana.
• Operētājsistēmas, to priekšrocības, trūkumi un iespējas.
Lietišķās digitālās prasmes.
• Tekstapstrades lietotņu izmantošana ikdienas darbā.
• Aprēķinu veidošana izklājlapu lietotnē.
• Prezentāciju sagatavošana un vadīšana.
• Programmatūras rīku darbības principi mākoņrisinājumos.
• Tiešsaistes risinājumi digitālā vidē.
• E-dokumenti un to aprite .
Digitālā drošība un personas datu un privātuma aizsardzība.
• IT drošības specifika pastāvošie draudi.
• Privāto datu apdraudējumi un aizsardzība.
• Datu glabāšana un atgūšana no bojātiem datu nesējiem.
• Datu iznīcināšana.
• Personas datu apstrādes principi.

Materiāltehniskais nodrošinājums

Materiāltehniskais nodrošinājums: Tiešsaistes lekciju apmeklēšanai dators, telefons, planšete ar stabilu interneta pieslēgumu un pārlūkprogrammu.
Viedierīce vēlama ar kameras un mikrofona izmantošanas iespējām.
Praktisko darbu izpildei ieteicams divi monitori.
Patstāvīgam mācību darbam mācību e vidē dators vai ekvivalenta viedierīce ar stabilu interneta pieslēgumu.

Pilna kursa  cena: 512,00 EUR

Līdzfinansējums 10 % no pilna kursa cenas :  51,20 EUR 

Cenā iekļauti izdales materiāli un apliecība par sekmīga profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu.

 

MĀCĪBAS 6. KĀRTAS PROJEKTĀ NOTIEK ATTĀLINĀTI- TIEŠSAISTĒ

Mācību grafiks

Precīza informācija pēc mācību apstiprināšanas
Otrdiena18:00 - 21:00
Ceturtdiena 18:00 - 21:00

VAI

Pirmdiena18:00 - 21:00
Trešdiena18:00 - 21:00

VAI

Sestdiena10:00 - 15:00

Papildus jautājumi par projektu

Mācību koordinatori

KRISTĪNE GRAVNIECE
viaa@itagentura.lv
28787189

SAMANTA ĶEIRE
samanta.keire@itagentura.lv
27176822

DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA – LIETIŠĶĀS DIGITĀLĀS PRASMES

Pieteikties izmantojot vienoto pieteikšanos

Mācību jomas koordinators

Jautājumi par projektu:
Tel.: +371 27176822
Tel.: +371 28787189
E-pasts: info@itagentura.lv

Darba laiks: P. – Piekt. 9:00 – 17:00

Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039
Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

esf kursi

mācību  rEĢISTRĀCIJA

Informāciju par apmācības grupu komplektēšanu

+371 28787189 vai info@itagentura.lv