fbpx
Profesionālās pilnveides izglītības programma

Digitālais mārketings Neklātiene

Mācību vieta
Elijas iela 17, Rīga, Raiņa iela 118, Jūrmala, Struktoru iela 14, Rīga
Līmenis
Bez priekšzināšanām
Mācību metodes
Neklātiene
Mācību ilgums
160 ak.st.

Digitālais mārketings ir būtiska mārketinga aktivitāšu daļa, kas nodrošina uzņēmuma izaugsmi un zīmola atpazīstamību. Veidot mārketinga stratēģiju vietējam tirgum ir krietni vien vieglāk, nekā eksportam. Tomēr ir veidi kā šo uzdevumu paveikt ar lieliskiem rezultātiem un popularizēt zīmolu ārpus valsts robežām.

Apgūsti DIGITĀLO MĀRKETINGU 2020 GADĀ UN UZZINI TENDENCES 

 

Par programmu:

Nozare: Mārketings un tirdzniecība.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums: Digitālais mārketings.

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Vidējā izglītība.

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 160 ak.st.

Profesionālās izglītības ieguves forma: KLĀTIENE (Teorija 55 ak.st. , Praktiskās mācības 105 ak.st.)

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

1. Sniegt izpratni un priekštatu par digitālā mārketinga definīciju , teorētiskiem un praktiskiem pamatiem digitālajā vidē.
2. Sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas digitālā mārketinga aktivitāšu organizēšanā, elektroniskās vides priekšrocību izmantošanā mārketingā un uzņēmuma attīstībā.
3. Sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas tiešsaistes rīku izmantošanā digitālo aktivitāšu vajadzbam.
4. Sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas sociālo tīklu pārvaldībai digitalajā mārketingā un uzņēmuma attīstībai digitālajā vidē.
5. Sekmēt konkurētspējas paaugstināšanos darba tirgū.

Profesionālās izglītības programmas uzdevumi:

Izglītības procesa rezultātā dot iespēju izglītojamajiem:
• Gūt daudzveidīgu pieredzi par digitālo projektu īpatnībām un veidiem.
• Gūt daudzveidīgu pieredzi par mājas lapas veidošanas mārketinga principiem un atslēgas vārdu izvēli, par digitālo projektu virzīšanas stratēģijām digitālajā vidē.
• Gūt daudzveidīgu mācību darba pieredzi, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Profesionālās izglītības programmas mērķauditorija:

Personas, kuras ikdienā vada un ir isaistītas ar IKT nozari, vēlas apgūt Digitālā mārketinga tirgus tendences 2020 gadā.

Profesionālās izglītības programmas mācību plāns (priekšmeti):

1. DIGITĀLĀ MĀRKETINGA DEFINĪCIJAS, TEORĒTISKIE UN PRAKTISKIE PAMATI
1.1.Digitālā mārketinga definīcija.; 1.2 Mārketinga komunikācija digitālajā vidē.; 1.3.Tiesiskie pamati digitālajā vidē.
2. DIGITĀLĀ MĀRKETINGA STRATĒĢIJAS
2.1 Digitālā mārketinga stratēģijas.; 2.2.Digitālā mārketinga komplekss.
3.INTEGRĒTA MĀRKETINGA KOMUNIKĀCIJA
3.1.Integrētā mārketinga komunikācija.; 3.2.Digitālā mārketinga komunikācijas elementi.
4. TIEŠSAISTES RĪKI BIZNESAM
4.1. Tiešsaistes rīki uzņēmējdarbībai.; 4.2.Google, kā mārketinga instruments.; 4.3.Interneta vietnes analīze.
5.SOCIĀLO TĪKLU MĀRKETINGS
5.1.Sociālie tīkli.; 5.2. Sociālo tīklu digitālā komunikācija.; 5.3. Sociālo tīklu kontu menedžments un pārvaldība.
5.4.Sociālo tīklu analīze.
6.NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMS
6.1.Noslēguma pārbaudījums.
Atbilstoši profesionālās izglītības programmai, izglītības iestādes Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Inovatīvo Tehnoloģiju Aģentūra” e-vidē (http://estudijas.itagentura.lv/) ir ievietoti neklātienes mācībām veidoti elektroniski, interaktīvi mācību materiāli. Mācību materiāli strukturēti, tajos ietilpst teorētiskā daļa, paškontroles testi, diagnosticējošie testi, praktisko darbu uzdevumi, papildus mācību materiālu un uzziņu literatūra.

Klātienē – 66 stundas
Neklātienē – 94 stundas

Pilna kursa  cena: 400,00 EUR

Līdzfinansējums 10 % no pilna kursa cenas :  40,00 EUR 

Cenā iekļauti izdales materiāli un apliecība par sekmīga profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu.

 

Klātienes nodarbību mācību grafiks

Programmas kontaktstundu sadalījums:
Klātienē - 66 stundas
Neklātienē - 94 stundas

Precīza informācija pr mācību dienām un laikiem pēc mācību apstiprināšanas
Otrdiena18:00 - 21:00
Ceturtdiena 18:00 - 21:00

VAI

Sestdiena11:00 - 14:00

Papildus informācija

DIGITĀLAIS MĀRKETINGS Neklātiene

Pieteikties izmantojot vienoto pieteikšanos

Mācību koodrinators

Jautājumi par apmācību uzsākšanu un programmām  projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

“Mācības pieaugušajiem”

+371 28787189

viaa@itagentura.lv
info@itagentura.lv

P. – Piekt. 9:00 – 18:00


Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039

Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Aktuāli

Projektā ”Mācības pieaugušajiem” macības tuvojas noslēgumam.
11/04/2021By
digitalais marketings
Bezdarbnieku apmācībā- Digitālais mārketings
27/03/2021By
Eiropas Digitālā Nedēļā 2021
24/03/2021By