fbpx
Profesionālās pilnveides izglītības programma

DIGITĀLAIS MĀRKETINGS

Mācību vieta
Elijas iela 17, Rīga, Struktoru iela 14, Rīga, Tiešsaistē- ZOOM, Teams
Līmenis
Bez priekšzināšanām
Mācību metodes
Neklātiene, Tālmācība
Mācību ilgums
160 ak.st.

Digitālais mārketings ir būtiska mārketinga aktivitāšu daļa, kas nodrošina uzņēmuma izaugsmi un zīmola atpazīstamību. Veidot mārketinga stratēģiju vietējam tirgum ir krietni vien vieglāk, nekā eksportam. Tomēr ir veidi kā šo uzdevumu paveikt ar lieliskiem rezultātiem un popularizēt zīmolu ārpus valsts robežām.

Apgūsti DIGITĀLO MĀRKETINGU 2023 GADĀ UN UZZINI TENDENCES 

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti (zināšanas, prasmes, kompetences)

Zināšanas: Programmas apguves rezultātā apgūst zināšanas par Digitālā mārketinga digitālo komunikāciju un  integrēto digitālo komunikāciju. Digitālo kampaņu stratēģiskās plānošanas pamatprincipiem, pieejām un instrumentiem.

Prasmes: Apgūst prasmes stratēģijas izstrādē un kampaņu un komunikācijas aktivitāšu sistemātiskā izvērtēšanā. Apgūt prasmes digitālo kanālu pārvaldībā.

Kompetences: Prot veidot stratēģiskās plānošanas pamatus digitālā mārketinga stratēģijas veidošanai. Izvēlas efektīvākos kanālus mērķu sasniegšanā.

Par programmu:

Nozare: Mārketings un tirdzniecība.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums: Digitālais mārketings.

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Vidējā izglītība.

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 160 ak.st.

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

1. Sniegt izpratni un priekštatu par digitālā mārketinga definīciju , teorētiskiem un praktiskiem pamatiem digitālajā vidē.
2. Sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas digitālā mārketinga aktivitāšu organizēšanā, elektroniskās vides priekšrocību izmantošanā mārketingā un uzņēmuma attīstībā.
3. Sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas tiešsaistes rīku izmantošanā digitālo aktivitāšu vajadzbam.
4. Sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas sociālo tīklu pārvaldībai digitalajā mārketingā un uzņēmuma attīstībai digitālajā vidē.
5. Sekmēt konkurētspējas paaugstināšanos darba tirgū.

Profesionālās izglītības programmas uzdevumi:

Izglītības procesa rezultātā dot iespēju izglītojamajiem:
• Gūt daudzveidīgu pieredzi par digitālo projektu īpatnībām un veidiem.
• Gūt daudzveidīgu pieredzi par mājas lapas veidošanas mārketinga principiem un atslēgas vārdu izvēli, par digitālo projektu virzīšanas stratēģijām digitālajā vidē.
• Gūt daudzveidīgu mācību darba pieredzi, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Profesionālās izglītības programmas mērķauditorija:

Personas, kuras ikdienā vada un ir isaistītas ar IKT nozari, vēlas apgūt Digitālā mārketinga tirgus tendences 2020 gadā.

Profesionālās izglītības programmas mācību plāns (priekšmeti):

1. DIGITĀLĀ MĀRKETINGA DEFINĪCIJAS, TEORĒTISKIE UN PRAKTISKIE PAMATI
1.1.Digitālā mārketinga definīcija.;
1.2 Mārketinga komunikācija digitālajā vidē.;
1.3.Tiesiskie pamati digitālajā vidē.
2. DIGITĀLĀ MĀRKETINGA STRATĒĢIJAS
2.1 Digitālā mārketinga stratēģijas.;
2.2.Digitālā mārketinga komplekss.
3.INTEGRĒTA MĀRKETINGA KOMUNIKĀCIJA
3.1.Integrētā mārketinga komunikācija.;
3.2.Digitālā mārketinga komunikācijas elementi.
4. TIEŠSAISTES RĪKI BIZNESAM
4.1. Tiešsaistes rīki uzņēmējdarbībai.;
4.2.Google, kā mārketinga instruments.;
4.3.Interneta vietnes analīze.
5.SOCIĀLO TĪKLU MĀRKETINGS
5.1.Sociālie tīkli.;
5.2. Sociālo tīklu digitālā komunikācija.;
5.3. Sociālo tīklu kontu menedžments un pārvaldība.
5.4.Sociālo tīklu analīze.
6.NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMS
6.1.Noslēguma pārbaudījums.
Atbilstoši profesionālās izglītības programmai, izglītības iestādes Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Inovatīvo Tehnoloģiju Aģentūra” e-vidē (http://estudijas.itagentura.lv/) ir ievietoti neklātienes mācībām veidoti elektroniski, interaktīvi mācību materiāli. Mācību materiāli strukturēti, tajos ietilpst teorētiskā daļa, paškontroles testi, diagnosticējošie testi, praktisko darbu uzdevumi, papildus mācību materiālu un uzziņu literatūra.

Materiāltehniskais nodrošinājums

Materiāltehniskais nodrošinājums: Tiešsaistes lekciju apmeklēšanai dators, telefons, planšete ar stabilu interneta pieslēgumuun pārlūkprogrammu. Viedierīce vēlama ar kameras un mikrofona izmantošanas iespējām. Praktisko darbu izpildei ieteicams divi monitori. Patstāvīgam mācību darbam mācību e vidē dators vai ekvivalenta viedierīce ar stabilu interneta pieslēgumu.

Pilna kursa  cena: 440,00 EUR

Līdzfinansējums 10 % no pilna kursa cenas :  44,00 EUR 

Cenā iekļauti izdales materiāli un apliecība par sekmīga profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu.

 

MĀCĪBAS 79. KĀRTAS PROJEKTĀ NOTIEK DAĻĒJI KLĀTIENĒ

Īstenošanas vietas
  • Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039
  • Elijas iela 17, Rīga, LV-1050

Mācību grafiks

Precīza informācija pēc mācību apstiprināšanas
Trešdiena18:00 - 21:00
Ceturtdiena 18:00 - 21:00

VAI

Sestdiena10:00 - 15:00

Papildus jautājumi par projektu

Mācību koordinatori

NORMUNDS LAIZĀNS
viaa@itagentura.lv
28787189

DIGITĀLAIS MĀRKETINGS

Pieteikties izmantojot vienoto pieteikšanos

Mācību jomas koordinators

Jautājumi par projektu:
Tel.: +371 28787189
E-pasts: info@itagentura.lv

Darba laiks: P. – Piekt. 9:00 – 17:00

Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039
Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

esf kursi

mācību  rEĢISTRĀCIJA

Informāciju par apmācības grupu komplektēšanu

+371 28787189 ; vai info@itagentura.lv