fbpx
Profesionālās pilnveides izglītības programma

Digitālās prasmes iesācējiem

Mācību vieta
Elijas iela 17, Rīga, Raiņa iela 118, Jūrmala, Struktoru iela 14, Rīga
Līmenis
Bez priekšzināšanām
Mācību ilgums
160 ak.st.

Digitālās prasmes augstā līmenī šobrīd tiek pieprasītas visās nozarēs, līdz ar to efektīvāka to izmantošana un izpratne palīdz daudz ātrāk paveikt ikdienā nepieciešamos uzdevumus. Konkrētais modulis dod iespēju pilnveidot digitālās prasmes, lai tās pilnvērtīgi varētu izmantot ikdienas darbu veikšanā.

Apgūsti DIGITĀLĀS PRASMES UN IZMANTO IKDIENĀ

 

Par programmu:

Nozare: Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums: Digitālās prasmes iesācējiem.

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Vidējā izglītība.

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 160 ak.st.

Profesionālās izglītības ieguves forma: KLĀTIENE (Teorija 62 ak.st. , Praktiskās mācības 98 ak.st.)

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Attīstīt digitālās prasmes, kas veicina informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu ikdienā, vispārējai digitālās kompetences attīstībai, lai uzlabotu digitālo tehnoloģijupielietošanu ikdienas darbā.
Attīstīt prasmes veidot mūsdienīgu saziņu, izmantojot digitālās tehnoloģijas.

Profesionālās izglītības programmas uzdevumi:

Izglītības procesa rezultātā dot iespēju izglītojamajiem:
• Iegūt, strukturēt un analizēt informāciju.
• Izmantot digitālās tehnoloģijas komunikācijā.
• Ievērot datu un ierīču drošības pasākumus.
• atrast, novērtēt un izmantot informāciju, radīt saturu un kritiski domāt;
• izmantot piemērotus drošības līdzekļus datu aizsardzībai;
• izveidot savu virtuālo tēlu (identitāti) un piedalīties uzņēmumu digitālās identitātes veidošanā;
• veidot digitālās kopienas un sadarboties tiešsaistē

Profesionālās izglītības programmas mērķauditorija:

Personas, kuras ikdienā vada un ir saistītas ar IKT nozari, vēlas apgūt digitālās prasmes ikdienas va idarba vajadzībām.

Profesionālās izglītības programmas mācību plāns (priekšmeti):

1. PIRMĀS DIGITĀLĀS PRASMES
1.1. Informācijas iegūšana un apstrāde.;
1.2. Datu un ierīču drošība.
1.3. Digitālo tehnoloģiju izmantošana komunikācijā.;
1.4. Digitālā satura plānošana un veidošana.
1.5. Problēmu risināšanas prasmju attīstība.;
1.6.Noslēguma pārbaudījums
2. IESĀCĒJA DIGITĀLO PRASMJU PILNVEIDE
2.1. Digitālā Pratība.;
2.2. Digitālā drošība.;
2.3. Digitālā identitāte.
2.4. Digitālais uzņēmējs.;
2.5. Digitālā emocionālā inteliģence.;
2.6.Noslēguma pārbaudījums
3. DIGITĀLĀS PRASMES DZĪVEI UN DARBAM
3.1. Informācijas iegūšana un apstrāde.;
3.2. Datu un ierīču drošība.
3.3. Digitālo tehnoloģiju izmantošana komunikācijā.;
3.4. Digitālā satura plānošana un veidošana.
3.5. Problēmu risināšanas prasmju attīstība.
3.6.Noslēguma pārbaudījums

Pilna kursa  cena: 512,00 EUR

Līdzfinansējums 10 % no pilna kursa cenas :  51,20 EUR 

Cenā iekļauti izdales materiāli un apliecība par sekmīga profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu.

 

Mācību grafiks

Precīza informācija pēc mācību apstiprināšanas
Trešdiena18:00 - 21:00
Ceturtdiena 18:00 - 21:00

VAI

Sestdiena10:00 - 15:00

Papildus informācija

Digitālās prasmes iesācējiem Klātiene

Pieteikties izmantojot vienoto pieteikšanos