fbpx
Profesionālās pilnveides izglītības programma

E-KOMERCIJA

Mācību vieta
Struktoru iela 14, Rīga, Tiešsaistē- ZOOM, Teams
Līmenis
Bez priekšzināšanām
Mācību metodes
Neklātiene, Tālmācība
Mācību ilgums
160 ak.st.

E-komercijas (elektroniskās komercijas) nozīme mūsdienās ir ievērojami pieaugusi. Nav noslēpums, ka Covid-19 ir milzīga iespēja e-komercijas attīstībai. Līdz ar pandēmijas Covid-19 izplatību , patērētāju ieradumi ir mainījušies un  daudzi uzņēmēji  šobrīd meklē iespējas, kā digitalizēt savus pakalpojumus, lai noturētu savu biznesu. 

Apgūsti E-KOMERCIJAS IESPĒJAS, IZVEIDO SAVU E-VEIKALU UN PAPILDUS DIGITĀLĀ MĀRKETIGA  AKTIVITĀTES

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti (zināšanas, prasmes, kompetences)

Zināšanas: Ir sasniegta izpratne par populārākajām E- komercijas  izstrādes tehnoloģijām, uzņēmējdarbības lomu digitālā vidē un mārketinga aktivitātēm.

Prasmes: Spēj noteikt  un izmantot nepieciešamos rīkus konkrētas funkcionalitātes attīstībai e komercijas virzīšanai un digitālā mārketinga attīstībai.

Kompetences: Spēj analizēt uzņēmējdarbības vietu un lomu digitālā vidē. Spēj izdarīt patstāvīgus secinājumus par E-komercijas  risinājumu izstrādi kopumā. Prot izvēlēties atbilstošus rīkus E-komercijas  izstrādei.

Par programmu:

Nozare: Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums: E-komercija.

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Vidējā izglītība.

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 160 ak.st.

Profesionālās izglītības ieguves forma: KLĀTIENE (Teorija 63 ak.st. , Praktiskās mācības 97 ak.st.)

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā dot iespēju izglītojamajiem:
Attīstīt un pilnveidot prasmju un zināšanu līmeni, kā paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju, izmantojot interneta un mobilo tehnoloģiju visjaunākās iespējas uzņēmējdarbībā.
Izvērtēt uzņēmuma iespējas uzsākt uzņēmējdarbību interneta vidē un izstrādāt interneta mārketinga pasākumu plānu e-komercijas virzīšanai. Spēt izmantot sociālos rīkus uzņēmuma popularizēšanai un saziņai ar klientiem un izvērtēt ar internetu saistītos drošības riskus.

Profesionālās izglītības programmas uzdevumi:

Izglītības procesa rezultātā dot iespēju izglītojamajiem:
• Izvērtēt uzņēmuma iespējas uzsākt uzņēmējdarbību interneta vidē.
• Izstrādāt interneta mārketinga pasākumu plānu e-komercijas virzīšanai.
• Spēt izmantot sociālos rīkus uzņēmuma popularizēšanai un saziņai ar klientiem.
• Izvērtēt ar internetu saistītos drošības riskus.

Profesionālās izglītības programmas mērķauditorija:

Personas, kuras ikdienā vada un ir saistītas ar uzņemējdarbību (mazais, vidējais uzņēmums) , vēlas izstrādāt E-komercijas aktivitātes

Profesionālās izglītības programmas mācību plāns (priekšmeti):

Programmas obligātais saturs:
1. E-KOMERCIJAS UN E-BIZNESA PAMATJĒDZIENI
1.1.E-komercijas un e-biznesa pamatjēdzieni
1.1.1.E-komercijas biznesa modeļi un definējums.;
1.1.2.E-komercija un tirgus tendences.
2. WEB LAPA – E-KOMERCIJAS IZPRATNĒ
2.1 Web lapa – e-komercijas izpratnē.
2.1.1.Tīmekļa vietne, kā E – komercijas platforma.;
2.1.2.E-komercijas CMS sistēmas apskats.
2.1.3.E-komercijas CMS Wordpress risinājumi.;
2.1.4.E-komercijas darījuma apstrādes sistēma.
2.1.5.Maksājumi un drošība interneta vidē.
3.MĀRKETINGS E-KOMERCIJAS VIDĒ
3.1.Mārketings E-komercijas vidē.
3.1.1.Daudzkanālu e-komercija.;
3.1.2.Meklētājsistēmu optimizācija un pārvaldība (SEO ).
3.1.3.Google maksas reklāmas -Google Ads (SEM ).;
3.1.4.Sociālie mediji, sociālās platformas, sociālie tīkli.
3.1.5.E-komercija sociālo mēdiju kanālos.;
3.1.6. Auditorijas segmentēšana un targetings.
3.1.7.E-komercijas datu uzkrāšana un analīze- Google Analytics.
4. NORMATĪVIE AKTI E-KOMERCIJA
4.1. Normatīvie akti E-komercijā
4.1.1.ES tiesību akti un nodokļi e- komercijā.;
4.1.2.GDPR/ VDAR E-komercijas mārketingā un pārdošanā.
4.1.3.Distances līgumi un patērētāju tiesību aizsardzība e-komercijā.;
4.1.4.Intelektuālais īpašums.
5.NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMS
5.1.Noslēguma pārbaudījums
5.1.1. E-komercijas stratēģijas izstrāde, realizēšana.

Atbilstoši profesionālās izglītības programmai, izglītības iestādes Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Inovatīvo Tehnoloģiju Aģentūra” e-vidē (http://estudijas.itagentura.lv/) ir ievietoti neklātienes mācībām veidoti elektroniski, interaktīvi mācību materiāli. Mācību materiāli strukturēti, tajos ietilpst teorētiskā daļa, paškontroles testi, diagnosticējošie testi, praktisko darbu uzdevumi, papildus mācību materiālu un uzziņu literatūra.

Materiāltehniskais nodrošinājums

Materiāltehniskais nodrošinājums: Tiešsaistes lekciju apmeklēšanai dators, telefons, planšete ar stabilu interneta pieslēgumuun pārlūkprogrammu. Viedierīce vēlama ar kameras un mikrofona izmantošanas iespējām. Praktisko darbu izpildei ieteicams divi monitori. Patstāvīgam mācību darbam mācību e vidē dators vai ekvivalenta viedierīce ar stabilu interneta pieslēgumu.

Pilna kursa  cena: 512,00 EUR

Līdzfinansējums 10 % no pilna kursa cenas :  51,20 EUR 

Cenā iekļauti izdales materiāli un apliecība par sekmīga profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu.

 

MĀCĪBAS 7. KĀRTAS PROJEKTĀ NOTIEK ATTĀLINĀTI- TIEŠSAISTĒ vai DAĻĒJI KLĀTIENĒ

Īstenošanas vietas
  • Attālināti
  • Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039
  • Elijas iela 17, Rīga, LV-1050

Mācību grafiks

Precīza informācija pēc mācību apstiprināšanas
Pirmdiena18:00 - 21:00
Trešdiena18:00 - 21:00

Papildus jautājumi par projektu

Mācību koordinatori

NORMUNDS LAIZĀNS
viaa@itagentura.lv
28787189

SAMANTA ĶEIRE
samanta.keire@itagentura.lv
27176822

E-komercija

Pieteikties izmantojot vienoto pieteikšanos

Mācību jomas koordinators

Jautājumi par projektu:
Tel.: +371 28787189
E-pasts: info@itagentura.lv

Darba laiks: P. – Piekt. 9:00 – 17:00

Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039
Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

esf kursi

mācību  rEĢISTRĀCIJA

Informāciju par apmācības grupu komplektēšanu

+371 28787189 ; vai info@itagentura.lv