fbpx

Grāmatvedības kursi iesācējiem

Mācību vieta
Struktoru iela 14, Rīga
Līmenis
Bez priekšzināšanām
Mācību metodes
Lekcija, Praktiskās mācības
Mācību ilgums
100 ak.st.

Lekciju kurss ir paredzēts visiem, kas vēlas apgūt pamatzināšanas par bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, par nodokļu aprēķinu. 

Kurss ir veidots, balstoties uz praktiskiem piemēriem, izmantojot reālas dzīves situācijas un ņemot vērā aktuālākās izmaiņas nodokļu politikā.

Kurss ir noderīgs visiem interesentiem, kas turpmāk plāno apgūt grāmatveža profesiju arī uzņēmējiem un vadītājiem – iegūtās zināšanas palīdzēs pareizi pārvaldīt finanses un kontrolēt grāmatveža darbu.

  • Apmācība no “0” līdz bilances sastādīšanai.
  • Naudas līdzekļu un norēķinu uzskaite.
  • Apgrozāmie līdzekļi.
  • Ilgtermiņa ieguldījumi.
  • Darba samaksa.
  • Preču un pakalpojumu realizācija.
  • Norēķini par aizdevumiem.
  • Uzņēmuma gada pārskata sastādīšanas kārtība.
  • Bilances sastādīšana.
  • Saimnieciskās darbības ekonomiskā analīze.

Kursa  cena: 270,00 EUR (Bez PVN). Cenā iekļauti izdales materiāli un apliecība par sekmīga neformālā kursa apgūšanu.

Piesakoties līdz 25.martam KURSA CENA 200,00 EUR (Bez  PVN).