fbpx
Profesionālās pilnveides izglītības programma

INTEGRĒTĀ DIGITĀLĀ KOMUNIKĀCIJA

Mācību vieta
Elijas iela 17, Rīga, Struktoru iela 14, Rīga, Tiešsaistē- ZOOM, Teams
Līmenis
Bez priekšzināšanām
Mācību ilgums
160 ak.st.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti (zināšanas, prasmes, kompetences)

Zināšanas: Programmas apguves rezultātā apgūst zināšanas par integrēto digitālo komunikāciju, integrēto kampaņu stratēģiskās plānošanas pamatprincipiem, pieejām un instrumentiem.

Prasmes: Apgūst prasmes integrēto kampaņu komunikācijas stratēģijas izstrādē un kampaņu un komunikācijas aktivitāšu sistemātiskā izvērtēšanā.

Kompetences: Prot veidot stratēģiskās plānošanas pamatus integrētas digitālās komunikācijas stratēģijas veidošanai. Izvēlas efektīvākos kanālus mērķu sasniegšanā.

Par programmu:

Profesionālās izglītības programmas veids: Profesionālās pilnveides izglītības programma
Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums:INTEGRĒTĀ DIGITĀLĀ KOMUNIKĀCIJA
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību:Vidējā izglītība
Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums:160 stundas
Profesionālās izglītības ieguves forma:Neklātiene
Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguviApliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Kursa rezultātā tiks apgūta un izstrādāta integrētās mārketinga komunikācijas stratēģija, veidojot kompleksu, integrētu, vienotas koncepcijas skatījumu uz mērķauditoriju, pievienojot vērtību ierastajām mārketinga disciplīnām, ņemot vērā un analizējot jaunākās nozares tendences digitālā vidē.

Profesionālās izglītības programmas uzdevumi:

Profesionālās izglītības programmas rezultātā dot iespēju izglītojamajiem:
• Izvērtēt uzņēmuma iespējas uzsākt uzņēmējdarbību interneta vidē.
• Izstrādāt interneta mārketinga pasākumu plānu e-komercijas virzīšanai.
• Spēt izmantot sociālos rīkus uzņēmuma popularizēšanai un saziņai ar klientiem.
• Izvērtēt ar internetu saistītos drošības riskus.

Profesionālās izglītības programmas mērķauditorija:

Personas, kuras ikdienā vada un ir saistītas ar uzņemējdarbību

Profesionālās izglītības programmas mācību plāns (priekšmeti):

Digitālā komunikācija.
Digitālā transformācija, tās ietekme uz uzņēmējdarbībā.
Digitālā komunikācija un stratēģijas veidošana.
Integrētā un stratēģiskā mārketinga komunikācija.
Digitālās komunikācijas mērīšana (analītika).
Noslēguma pārbaudījums.

Materiāltehniskais nodrošinājums

Materiāltehniskais nodrošinājums: Tiešsaistes lekciju apmeklēšanai dators, telefons, planšete ar stabilu interneta pieslēgumu un pārlūkprogrammu.
Viedierīce vēlama ar kameras un mikrofona izmantošanas iespējām.
Praktisko darbu izpildei ieteicams divi monitori.
Patstāvīgam mācību darbam mācību e vidē dators vai ekvivalenta viedierīce ar stabilu interneta pieslēgumu.

Pilna kursa  cena: 512,00 EUR

Līdzfinansējums 10 % no pilna kursa cenas :  51,20 EUR 

Cenā iekļauti izdales materiāli un apliecība par sekmīga profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu.

MĀCĪBAS 7. KĀRTAS PROJEKTĀ NOTIEK ATTĀLINĀTI- TIEŠSAISTĒ vai DAĻĒJI KLĀTIENĒ

Īstenošanas vietas
  • Attālināti
  • Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039
  • Elijas iela 17, Rīga, LV-1050

Mācību grafiks

Precīza informācija pēc mācību apstiprināšanas
Otrdiena18:00 - 21:00
Ceturtdiena 18:00 - 21:00

VAI

Pirmdiena18:00 - 21:00
Trešdiena18:00 - 21:00

VAI

Sestdiena10:00 - 15:00

Papildus jautājumi par projektu

Mācību koordinatori

NORMUNDS LAIZĀNS
viaa@itagentura.lv
28787189

SAMANTA ĶEIRE
samanta.keire@itagentura.lv
27176822

INTEGRĒTĀ DIGITĀLĀ KOMUNIKĀCIJA

Pieteikties izmantojot vienoto pieteikšanos

Mācību jomas koordinators

Jautājumi par projektu:
Tel.: +371 28787189
E-pasts: info@itagentura.lv

Darba laiks: P. – Piekt. 9:00 – 17:00

Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039
Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

esf kursi

mācību  rEĢISTRĀCIJA

Informāciju par apmācības grupu komplektēšanu

+371 28787189 ; vai info@itagentura.lv