fbpx
Profesionālās pilnveides izglītības programma

KIBERDROŠĪBA

Mācību vieta
Elijas iela 17, Rīga, Struktoru iela 14, Rīga, Tiešsaistē- ZOOM, Teams
Līmenis
Bez priekšzināšanām
Mācību ilgums
160 ak.st.

Latvijā kiberuzbrukumi uzņēmumiem tiek konstatēti ik dienu, un biežākais to iemesls ir pašu uzņēmumu un darbinieku kļūdas, kas tiek pieļautas nezināšanas vai vienkāršas neuzmanības dēļ.

Apgūsti KIBERDROŠĪBAS kursu un gūsti izpratni , zināšanas  un praktiskās iemaņas kiberdrošības jomā, risku analīzē, personāla drošībā, fiziskajā drošībā.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti (zināšanas, prasmes, kompetences)

Zināšanas: Zina un prot patstāvīgi pielietot informācijas drošības rīkus, metodes kritisko resursu aizsardzībai.

Prasmes: Prot izskaidrot apdraudējumu kibertelpā globālo nozīmi un ietekmi uz ekonomiku un politiskajiem procesiem.

Kompetences: Spēj analizēt konkrētas situācijas un izdarīt patstāvīgus secinājumus par kiberdrošības un IT pārvaldību. Spēj, ieviešot tehnoloģiskus jauninājumus organizācijā, apzināties, paredzēt un identificēt tiem pastāvošos draudus kibertelpā.

Par programmu:

Profesionālās izglītības programmas veids Profesionālās pilnveides izglītības programma
Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums KIBERDROŠĪBA
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Vidējā izglītība

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums 160 stundas
Profesionālās izglītības ieguves forma Neklātiene
Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Profesionālās izglītības programmas mērķis ir iepazīstināt ar pamata zināšanām kiberdrošības jomā, risku analīzē, personāla drošībā, fiziskajā drošībā.
Izglītības programmas sasniedzamais rezultāts ir apgūt pamata zināšanas un praktiskās iemaņas kiberdrošības jomā, risku analīzē, personāla drošībā, fiziskajā drošībā.

Profesionālās izglītības programmas uzdevumi:

Profesionālās izglītības programmas rezultātā dot iespēju izglītojamajiem:
• Apgūt zināšanas un praktiskās iemaņas kiberdrošības pieeju izmantošanā.
•Attīstīt kompetences izvēlieties kiberdrošības un IT pārvaldības ietvarus un standartus, definēt to izmantošanu uzņēmējdarbībā.

Profesionālās izglītības programmas mērķauditorija:

Personas, kuras ikdienā ikdienā saskaras ar kiberdrošības draudiem

Profesionālās izglītības programmas mācību plāns (priekšmeti):

Ievads kiberdrošībā
• Kiberdrošības tendences un kiberdrošības tehnoloģiskie pamati.
• Informāciju tehnoloģiju pārvaldība.
Informācijas sistēmu drošības pārvaldība
• Informācijas sistēmu (IS) drošība.
• Drošības prasību standartu apskats.
• Informācijas drošība 21.gadsimtā, draudi un aizsardzība.
• IS klasifikācija no drošības viedokļa, drošības stratēģijas izvēle, drošības apzināšanās un drošības pārraudzība.
• Uzbrukumu veidu apskats.
• Incidentu pārvaldīšana un riska pārvaldība.
• IS aizsardzība un IS drošības pārvaldības ieviešanas galvenās komponentes.
• Komunikācija drošības riska jautājumos.
• Stratēģiju un tehnoloģiju analīze.
• IS drošības audits: Drošības audita principi, process un loma.
Drošība
• Industriālā drošība.
• Datortīklu drošība.
• Programmatūras drošība.
• Datu drošības tehnoloģijas.
Drošības ētiskie un juridiskie aspekti
• Privātuma, datu aizsardzības, e-pakalpojumu un informācijas drošību regulējošie normatīvie akti.
• Tiesību pārkāpumi un to izmeklēšana informācijas drošība jomā.
• Informācijas drošības politika un tās veidošanas pamatprincipi.
• Informācijas drošības pārvaldības standarti un labā prakse.
• Preventīvie pasākumi datu aizsardzības nodrošināšanā.

Materiāltehniskais nodrošinājums

Materiāltehniskais nodrošinājums: Tiešsaistes lekciju apmeklēšanai dators, telefons, planšete ar stabilu interneta pieslēgumu un pārlūkprogrammu.
Viedierīce vēlama ar kameras un mikrofona izmantošanas iespējām.
Praktisko darbu izpildei ieteicams divi monitori.
Patstāvīgam mācību darbam mācību e vidē dators vai ekvivalenta viedierīce ar stabilu interneta pieslēgumu.

Pilna kursa  cena: 563.20 EUR

Līdzfinansējums 10 % no pilna kursa cenas :  56,32 EUR 

Cenā iekļauti izdales materiāli un apliecība par sekmīga profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu.

 

MĀCĪBAS 9. KĀRTAS PROJEKTĀ NOTIEK KLĀTIENĒ 70%; TIEŠSASITĒ 30%

Īstenošanas vietas
  • Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039
  • Elijas iela 17, Rīga, LV-1050

Mācību grafiks

Precīza informācija pēc mācību apstiprināšanas
Otrdiena18:00 - 21:00
Ceturtdiena 18:00 - 21:00

VAI

Pirmdiena18:00 - 21:00
Trešdiena18:00 - 21:00

VAI

Sestdiena10:00 - 15:00

Papildus jautājumi par projektu

Mācību koordinatori

NORMUNDS LAIZĀNS
viaa@itagentura.lv
28787189

KIBERDROŠĪBA

Pieteikties izmantojot vienoto pieteikšanos

Mācību jomas koordinators

Jautājumi par projektu:
Tel.: +371 28787189
E-pasts: info@itagentura.lv

Darba laiks: P. – Piekt. 9:00 – 17:00

Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039
Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

esf kursi

mācību  rEĢISTRĀCIJA

Informāciju par apmācības grupu komplektēšanu

+371 28787189 ; vai info@itagentura.lv