fbpx
VIAA-KDV

Komandas darba vadīšanas ABC

Mācību vieta
Raiņa iela 118, Jūrmala, Struktoru iela 14, Rīga
Līmenis
Bez priekšzināšanām
Mācību ilgums
80 ak.st.

Kurss piemērots mazajiem uzņēmējiem, pašnodarbinātām personām  un visiem interesentiem, kuri vēlas  attīstīt prasmes veidot saziņu.

Izglītības programmas mērķauditorija:

Kurss piemērots mazajiem uzņēmējiem, pašnodarbinātām personām  un visiem interesentiem ,kas uzlabot prasmes  vispārējai digitālās kompetences attīstībai, lai uzlabotu digitālo tehnoloģiju pielietošanu ikdienas darbā.

 Programmas mērķis:

  1. Attīstīt digitālās prasmes, kas veicina informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu ikdienā.
  2. Sekmēt konkurētspējas paaugstināšanos darba tirgū.
  3. Gūt pieredzi, izprotot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju straujos attīstības tempus un nozīmi sabiedrības attīstībā.

 Programmas saturs :

Pašvērtēšanas process

Pašvērtējuma būtība un nozīme

Komandas veidošana

Jēdziena “komanda” izpratne

Plānošana kā komandas vadīšanas pamatfunkcija

Komandas darba organizēšanas principi

Organizēšanas funkcija

Komandas darba organizēšanas principi

Komunikācija un informācija komandā

Komunikācijas procesa būtība, elementi un posmi

Komandas vadīšana

Vadības prasmes, to attīstīšana

Psiholoģiskais klimats komandā

Sadarbības modeļi komandā

Lēmumu pieņemšana

Lēmumu klasifikācija un pieņemšanas veidi

Informācijas aprite

Informācijas saņemšanas un aprites veidi

Sanāksmju organizēšana

Sanāksmes plānošana

Pilna kursa  cena: 360,00 EUR

Līdzfinansējums 10 % no pilna kursa cenas :  36,00 EUR 

Cenā iekļauti izdales materiāli un apliecība par sekmīga neformālā kursa apgūšanu.

Komandas darba vadīšanas ABC

Pieteikties izmantojot vienoto pieteikšanos