fbpx
VIAA-PDA

Personas datu aizsardzība un drošība

Mācību vieta
Raiņa iela 118, Jūrmala, Struktoru iela 14, Rīga
Līmenis
Bez priekšzināšanām
Mācību ilgums
70 ak.st.

Iegūsti zināšanas, kā nepieļaut Fizisko personu datu aizsardzības likuma pārkāpumus, kuri var novest pie administratīvā pārkāpuma.
Gūsti detalizētas zināšanas par to, kā strādāt ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Fizisko personu datu aizsardzības likuma regulējumu.

Izglītības programmas mērķauditorija:

Uzņēmumu un organizāciju darbinieki, kas ikdienā saskaras ar personu datu reģistrāciju vai apstrādi.

 Programmas mērķis:
  1. Gūt pieredzi, izprotot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju straujos attīstības tempus un nozīmi sabiedrības attīstībā.

  2. Iegūt zināšanas, kā nepieļaut Fizisko personu datu aizsardzības likuma pārkāpumus, kuri var novest pie administratīvā pārkāpuma.

 Programmas saturs :

PRIVĀTUMA AIZSARDZĪBAS REGULĒJUMA ATTĪSTĪBA

1. Datu aizsardzības reforma Eiropas Savienībā.
2. Personas datu aizsardzība Eiropas Savienības institūcijās.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS JĒDZIENI

3. Termini un definīcijas – izpratne.

VISPĀRĪGĀS DATU AIZSARDZĪBAS REGULAS PIEMĒROŠANAS JOMA

4. Fizisko personu datu aizsardzības likuma piemērošanas jomas.
5. Teritoriālās piemērošanas problēmas un Eiropas Savienības tiesas prakse.

PERSONAS DATU APSTRĀDE

6. Personas datu apstrādes tiesiskie pamati un ar to saistītie jautājumi.
7. Piekrišanas un leģitīmās intereses novērtējuma izpratne.

PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

8. Personas datu apstrāde – personas datu glabāšana.
9. Datu subjekta tiesību katalogs.

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJAS DROŠĪBAS PAMATPRINCIPI

1. Interneta lietošanas riski
2. Drošas paroles pamatprincipi
3. Ļaunprātīgas programmas un kiberuzbrukumi, kā arī aizsardzības pasākumi pret tiem.
4. IT sistēmu aizsardzība.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS PRINCIPI IT

5. IT risku analīze un nepiecienāmo IT drošības pasākumu ieviešana.
6. Arhīvu veidošana, datu modeļu pārskatīšana.
7. Loģiskā aizsardzība.

VAIRĀKLĪMEŅU DATU DROŠĪBA

8. Aizsardzība pret ārēju virtuālo ielaušanos.
9. Piekļuves kontrole.
10. Politika un risku pārvaldība.
11. Datu apstrāde „mākonī”.
12. Sankcijas pārkāpumu gadījumos.

Pilna kursa  cena: 315,00 EUR

Līdzfinansējums 10 % no pilna kursa cenas :  31,50 EUR 

Cenā iekļauti izdales materiāli un apliecība par sekmīga neformālā kursa apgūšanu.

Personas datu aizsardzība un drošība

Pieteikties izmantojot vienoto pieteikšanos
Kursa lektors:
Supervizore, sertificēta datu aizsardzības speciāliste un Audemio.lv vadītāja

INDRA MARKOVA

Datu valsts inspekcijas apstiprināta lektore, Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas biedre, sertificēta datu aizsardzības speciāliste, juriste, pieredzējusi drošības un migrācijas procesu vadītāja Latvijas un starptautiskajā vidē.

2016 – 2018    Rīgas Stradiņa universitāte, supervīzijas maģistratūra

2005 – 2009    Rīgas Starptautiskā biznesa administrācijas augstskola, personālvadības maģistratūra

2003 – 2005    Latvijas Universitāte, tiesību zinātņu maģistratūra

2018 – Datu valsts inspekcija, sertificēts personas datu apstrādes speciālists.

2018 – Datu valsts inspekcija, viena no nedaudzajiem pasniedzējiem Latvijā, kam piešķirtas tiesības sagatavot pretendentus personas datu apstrādes speciālistu kvalifikācijas eksāmenam.