fbpx
Profesionālās pilnveides izglītības programma

Praktiskā grāmatvedība (bez priekšzināšanām)

Mācību vieta
Elijas iela 17, Rīga, Raiņa iela 118, Jūrmala, Struktoru iela 14, Rīga
Līmenis
Bez priekšzināšanām
Mācību ilgums
160 ak.st.

Uzņēmuma pienākums ir kārtot grāmatvedību. Grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļo visus uzņēmuma saimnieciskos darījumus, kā arī katru faktu vai notikumu, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī.

Grāmatvedības sniegtajai informācijai ir jābūt patiesai, salīdzināmai, savlaicīgai, nozīmīgai, saprotamai un pilnīgai. Grāmatvedībai ir jānodrošina ieņēmumu un izdevumu norobežošana pa pārskata periodiem

 

Apgūsti PRAKSTISKO GRĀMATVEDĪBAS KURSU 

 

Par programmu:

Nozare: Grāmatvedība.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums: Praktiskā grāmatvedība (bez priekšzināšanām).

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Vidējā izglītība.

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 160 ak.st.

Profesionālās izglītības ieguves forma: KLĀTIENE (Teorija 72 ak.st. , Praktiskās mācības 88 ak.st.)

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas, prasmes un iemaņas par grāmatvedības darba organizāciju, grāmatvedības pārskatu sistēmām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Profesionālās izglītības programmas uzdevumi:

Izglītības procesā izglītojamiem tiek dotas iespējas apgūt:
• Teorētiskās un prakstiskās zināšanās par vispārējo grāmatvedības uzskaiti.
• Iegūt, strukturēt un analizēt informāciju par grāmatvedības darba organizāciju.
• Apgūt prasmes par saimniecisko darījumu pilnu uzskaiti atbilstoši Latvijas republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

Profesionālās izglītības programmas mērķauditorija:

Personas, kuras ikdienā vēlas iegūt zināšanas, prasmes un iemaņas par grāmatvedības darba organizāciju, grāmatvedības pārskatu sistēmām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Profesionālās izglītības programmas mācību plāns (priekšmeti):

Programmas obligātais saturs:
1. GRĀMATVEDĪBAS PAMATI UN UZSKAITE
1.1. Grāmatvedības pamati un uzskaite.
1.2. Pamatlīdzekļu uzskaite.
1.3. Krājuma uzskaite.
1.4. Apgrozāmie līdzekļi.
1.5. Naudas līdzekļu uzskaite.
1.6.Darba algas uzskaite
1.7. Pievienotās vērtības nodoklis.
1.8. Mikronodoklis.
1.9. Dabas resursa nodoklis.
1.10. Gada pārskata sastādīšana.
1.11.Praktiskie piemēri gada pārskata sastādīšanai
2. NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMS
2.1.Noslēguma pārbaudījums

Pilna kursa  cena: 400,00 EUR

Līdzfinansējums 10 % no pilna kursa cenas :  40,00 EUR 

Cenā iekļauti izdales materiāli un apliecība par sekmīga profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu.

 

Mācību grafiks

Precīza informācija pēc mācību apstiprināšanas
Otrdiena18:00 - 21:00
Ceturtdiena 18:00 - 21:00

VAI

Sestdiena11:00 - 14:00

Papildus informācija

Praktiskā grāmatvedība (bez priekšzināšanām) Klātiene

Pieteikties izmantojot vienoto pieteikšanos

Mācību koodrinators

Jautājumi par apmācību uzsākšanu un programmām  projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

“Mācības pieaugušajiem”

+371 28787189

viaa@itagentura.lv
info@itagentura.lv

P. – Piekt. 9:00 – 18:00


Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039

Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Aktuāli

Projektā ”Mācības pieaugušajiem” macības tuvojas noslēgumam.
11/04/2021By
digitalais marketings
Bezdarbnieku apmācībā- Digitālais mārketings
27/03/2021By
Eiropas Digitālā Nedēļā 2021
24/03/2021By