fbpx
Profesionālās pilnveides izglītības programma

Praktiskā grāmatvedība (bez priekšzināšanām)

Mācību vieta
Elijas iela 17, Rīga, Struktoru iela 14, Rīga, Tiešsaistē- ZOOM, Teams
Līmenis
Bez priekšzināšanām
Mācību ilgums
160 ak.st.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti (zināšanas, prasmes, kompetences)

Zināšanas: Ir sniegta izpratne  par vispārējo grāmatvedības uzskaiti.

Prasmes: Apgūtas prasmes par saimniecisko darījumu pilnu uzskaiti atbilstoši Latvijas republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Kompetences: Prot lietot datorizētās grāmatvedības programmu “1C:GRĀMATVEDĪBA” lietotāja līmenī.

Par programmu:

Nozare: Grāmatvedība.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums: Praktiskā grāmatvedība (bez priekšzināšanām).

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Vidējā izglītība.

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 160 ak.st.

Profesionālās izglītības ieguves forma: KLĀTIENE (Teorija 72 ak.st. , Praktiskās mācības 88 ak.st.)

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas, prasmes un iemaņas par grāmatvedības darba organizāciju, grāmatvedības pārskatu sistēmām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Profesionālās izglītības programmas uzdevumi:

Izglītības procesā izglītojamiem tiek dotas iespējas apgūt:
• Teorētiskās un prakstiskās zināšanās par vispārējo grāmatvedības uzskaiti.
• Iegūt, strukturēt un analizēt informāciju par grāmatvedības darba organizāciju.
• Apgūt prasmes par saimniecisko darījumu pilnu uzskaiti atbilstoši Latvijas republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

Profesionālās izglītības programmas mērķauditorija:

Personas, kuras ikdienā vēlas iegūt zināšanas, prasmes un iemaņas par grāmatvedības darba organizāciju, grāmatvedības pārskatu sistēmām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Profesionālās izglītības programmas mācību plāns (priekšmeti):

Programmas obligātais saturs:
1. GRĀMATVEDĪBAS PAMATI UN UZSKAITE
1.1. Grāmatvedības pamati un uzskaite.
Grāmatvedības un saimnieciskās uzskaites būtība, nozīme, pamatprincipi.
Grāmatvedības datu lietotāji. Reglamentējošie normatīvie akti
Grāmatvedības uzskaites pamati
Dokumentācija un grāmatvedības uzskaites secība
VID pārbaudes
Firmas uzskaites metodika
Inventarizācija , inventārs un tā veidi.
Saimniecisko līdzekļu klasifikācija
Vienkārša ieraksta grāmatvedība, grāmatvedības divkāršais ieraksts
Grāmatvedības kontu sistēma
Bilance
1.2. Pamatlīdzekļu uzskaite.
Pamatlīdzekļu uzskaite
Pamatlīdzekļu novērtēšana
Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana
Pamatlīdzekļu noma, līzings
1.3. Krājuma uzskaite.
Krājumu uzskaite
1.4. Apgrozāmie līdzekļi.
Apgrozāmo līdzekļu struktūra
Norēķini ar debitoriem un norēķinu personām (avansa norēķins)
1.5. Naudas līdzekļu uzskaite.
Naudas līdzekļu un norēķinu uzskaite
Kases operāciju uzskaite, nepieciešamie dokumenti
Samaksas veidi, norēķinu konta operācijas
Komandējuma izdevumi
Skaidras naudas darījumi
1.6.Darba algas uzskaite
Darba attiecību noformēšana
Darba algas aprēķināšana
Ienākuma nodoklis
Valsts sociālās apdrošināšanas nodoklis
Atvaļinājuma aprēķināšana
Par neizmantotā atvaļinājuma kompensācijas aprēķināšanu
Darba nespējas lapas aprēķināšana
Svētku dienu apmaksa
Darba algas atskaišu sagatavošana
1.7. Pievienotās vērtības nodoklis.
PVN aprēķināšana
Praktiskās situācijas PVN maksātājām un nemaksātājām
PVN atskaites
Darījumi, kuriem piemērojams pievienotās vērtības nodoklis ar likmi 21%, 12% un 0%
Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamie darījumi
1.8. Mikronodoklis.
Mikrouzņēmumu nodokļa uzskaites kārtība un deklarācija
1.9. Dabas resursa nodoklis.
Dabas resursa nodoklis
1.10. Gada pārskata sastādīšana.
Ieņēmuma un izdevuma analīze
Bilances analīze un sagatavošana
Peļņas vai zaudējuma aprēķina darba tabula
Saimnieciskās darbība
Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšana
Uzņēmuma ienākuma nodokļa avansa maksājuma aprēķins
Peļņas zaudējuma pārskata būtība
1.11.Praktiskie piemēri gada pārskata sastādīšanai
2. NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMS
2.1.Noslēguma pārbaudījums

Materiāltehniskais nodrošinājums

Materiāltehniskais nodrošinājums: Tiešsaistes lekciju apmeklēšanai dators, telefons, planšete ar stabilu interneta pieslēgumu. Viedierīce vēlama ar kameras un mikrofona izmantošanas iespējām. Patstāvīgam mācību darbam mācību e vidē dators vai ekvivalenta viedierīce ar stabilu interneta pieslēgumu.

Pilna kursa  cena: 400,00 EUR

Līdzfinansējums 10 % no pilna kursa cenas :  40,00 EUR 

Cenā iekļauti izdales materiāli un apliecība par sekmīga profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu.

 

MĀCĪBAS 7. KĀRTAS PROJEKTĀ NOTIEK ATTĀLINĀTI- TIEŠSAISTĒ vai DAĻĒJI KLĀTIENĒ

Īstenošanas vietas
  • Attālināti
  • Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039
  • Elijas iela 17, Rīga, LV-1050

Mācību grafiks

Precīza informācija pēc mācību apstiprināšanas
Otrdiena 9:00 - 12:00
Ceturtdiena 9:00 - 12:00

VAI

Otrdiena18:00 - 21:00
Ceturtdiena 18:00 - 21:00

VAI

Sestdiena10:00 - 15:00

Papildus jautājumi par projektu

Mācību koordinatori

NORMUNDS LAIZĀNS
viaa@itagentura.lv
28787189

SAMANTA ĶEIRE
samanta.keire@itagentura.lv
27176822

Praktiskā grāmatvedība (bez priekšzināšanām)

Pieteikties izmantojot vienoto pieteikšanos

Praktiskā grāmatvedība (bez priekšzināšanām)

Pieteikties izmantojot vienoto pieteikšanos

Mācību jomas koordinators

Jautājumi par projektu:
Tel.: +371 28787189
E-pasts: info@itagentura.lv

Darba laiks: P. – Piekt. 9:00 – 17:00

Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039
Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

esf kursi

mācību  rEĢISTRĀCIJA

Informāciju par apmācības grupu komplektēšanu

+371 28787189 ; vai info@itagentura.lv