fbpx
VIAA-PVP

Produkta veidošana un pārdošana

Mācību vieta
Raiņa iela 118, Jūrmala, Struktoru iela 14, Rīga
Līmenis
Bez priekšzināšanām
Mācību ilgums
60 ak.st.

Iegūsti praktiskas un noderīgas zināšanas kā  piedāvāt patērētājiem sevis radīto produktu  vai pakalpojumu.

Izglītības programmas mērķauditorija:

Kurss piemērots mazajiem uzņēmējiem, pašnodarbinātām personām,  kuri vēlas piedāvāt patērētājiem sevis radīto produktu  vai pakalpojumu.

 Programmas mērķis:

  1. Sekmēt izglītojamā spējas radīt produktu (preci/pakalpojumu), piedāvāt radīto produktu tirgū un pārdot to.
  2. Sekmēt konkurētspējas paaugstināšanos darba tirgū.

 Programmas saturs :

Produkta (preces/ pakalpojuma) veidošana

1.1. Produkta definēšana.
1.2. Produkta veidošanas pamatprincipi.
1.3. Produkta veidojošo elementu noteikšana un pielietošana.
1.4. Nozares(tūrisma /skaistumkopšanas) resursu noteikšana, to izmantošana produkta veidošanā
1.5. LR likumdošana saistībā ar produkta veidošanu un pārdošanu.

Produkta pašizmaksas un cenu kalkulācija

2.1. Izmaksu noteikšana un klasifikācija.
2.2. Pašizmaksas aprēķināšana un pārdošanas cenas noteikšana.

Piedāvājuma veidošana

3.1. Produkta izstrādes pamatprincipi, produkta dzīves cikls.
3.2. Pieprasījumu un piedāvājumu ietekmējošo faktoru noteikšana.
3.3. Produkta unikalitāte un ilgtspējība.
3.4. Papildu produktu noteikšana.
3.5. Konkurentu noteikšana nozarē

Produkta prezentācija

4.1. Informatīva apraksta izveide.
4.2. Produkta apraksta vizuālais noformējums (un iesaiņojums).
4.3. Stāstījums par produktu.
4.4. Produkta demonstrējums.

Produkta pārdošana un klienta apkalpošana

5.1. Klientu vajadzības un motivācija.
5.2. Pārdošanas kanāli, to pielietošanas iespējas.
5.3. Pārdošanas metodes un pārdevēja prasmes.
5.4. Apkalpošanas cikls (sagaidīšana, apkalpošana,atvadīšanās).
5.5. Ilgtspējīgu attiecību veidošana ar klientiem

Pilna kursa  cena: 270,00 EUR

Līdzfinansējums 10 % no pilna kursa cenas :  27,00 EUR 

Cenā iekļauti izdales materiāli un apliecība par sekmīga neformālā kursa apgūšanu.

Produkta veidošana un pārdošana

Pieteikties izmantojot vienoto pieteikšanos