fbpx
VIAA-PV

Projektu vadība ar Agile un Scrum metodi

Mācību vieta
Raiņa iela 118, Jūrmala, Struktoru iela 14, Rīga
Līmenis
Bez priekšzināšanām
Mācību ilgums
80 ak.st.

Iepazīsti projektu vadības  Agile jeb iteratīvās pieejas būtību informācijas un komunikāciju tehnoloģiju projektu vadībā un sniegt praktiskus piemērus šīs pieejas izmantošanā un ieviešanā organizācijā.

Apgūti SCRUM metodoloģiju un lomu sadalījumā projektu vadīšanā. 

Izglītības programmas mērķauditorija:

Personas, kuras ikdienā vada un ir iesaistītas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju projektu vadībā vai pārvaldības organizēšana.

 Programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā dot iespēju izglītojamajiem:

  1. Gūt daudzveidīgu mācību darba pieredzi, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.
  2. Pielietot informācijas sistēmu izstrādei piemērotos specifiskos modeļus un rīkus.
  3. Apgūt Agile projektu vadības principus.
  4. Apgūt SCRUM metodoloģiju un lomu sadalījumu.
  5. Aplūkot vispārējos projektu vadīšanas principus.
  6. Gūt pieredzi projekta īstenošanā.
 Programmas saturs :

Agile metodes būtība un tās evolūcija

Agile metožu analīze

SCRUM metodes detalizēts apskats

Scrum definīcija

Agile apskats

Atklātība un caurspīdīgums;
Problēmu vadība un risināšana

Agile rīki un tehnika

Agile apjoma novērtēšana.
Agile modelēšana

Riska vadības Agile projektos

Agile projektu izgāšanās cēloņi un pasākumi iespējamo cēloņu apzināšanai
Riska un riska vadības jēdzienu saturs un būtība.
Riska vadības procesa vispārējā shēma.
Risku veidi, pamatklasifikācija.

Rezultātu apkopošana

Prototipi un testi, projekta prezentācija, pabeigšana.
Uzkrātās pieredzes tālāka izmantošana.
Diskusijas par iespējamiem uzlabojumiem

Pilna kursa  cena: 360,00 EUR

Līdzfinansējums 10 % no pilna kursa cenas :  36,00 EUR 

Cenā iekļauti izdales materiāli un apliecība par sekmīga neformālā kursa apgūšanu.

Projektu vadība ar Agile un Scrum metodi

Pieteikties izmantojot vienoto pieteikšanos