fbpx
Profesionālās pilnveides izglītības programma

WEB RISINĀJUMU IZSTRĀDE

Mācību vieta
Elijas iela 17, Rīga, Struktoru iela 14, Rīga, Tiešsaistē- ZOOM, Teams
Līmenis
Bez priekšzināšanām
Mācību ilgums
160 ak.st.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti (zināšanas, prasmes, kompetences)

Zināšanas: Ir sasniegta izpratne par populārākajām tīmekļa izstrādes tehnoloģijām.

Prasmes: – Spēj noteikt  un izmantot nepieciešamos rīkus konkrētas funkcionalitātes attīstībai ,analizēt tīmekļa lapas skices struktūru un nodrošināt atbilstošus līdzekļus lapas izkārtojumam.

Kompetences: Spēj analizēt konkrētas situācijas un izdarīt patstāvīgus secinājumus par WEB risinājumu izstrādi kopumā. Prot izvēlēties atbilstošus rīkus tīmekļa lapas izstrādei.

Par programmu:

Nozare: Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums: WEB RISINĀJUMU IZSTRĀDE.

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Vidējā izglītība.

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 160 ak.st.

Profesionālās izglītības ieguves forma: NEKLĀTIENE

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Profesionālās izglītības programmas mērķis ir sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas WEB risinājumu izstrādē jeb tīmekļa lietojumu izstrādē, kuras ir orientētas uz klienta pusi (UX).
Pārzināt statisko iezīmēšanu (HTML, XML, CSS), un WEB risinājuma izstrādi ar dinamiskām iespējām (CRM), skriptu lietošana tīmekļa lappusēs un XML dokumentos, XML dokumentu vizualizācija, to struktūras pārveidošana.
Izglītības programmas sasniedzamais rezultāts ir izstrādāt pilnība funkcionējošu WEB risinājumu, jeb tīmekļa vietni, kas atbilst labās praskes piemēriem un standariem.

Profesionālās izglītības programmas uzdevumi:

Profesionālās izglītības programmas rezultātā dot iespēju izglītojamajiem:
•Apgūt zināšanas un iegūt praktiskās iemaņas WEB risinājumu HTML, CSS, JavaScript valodās.
•Attīstīt kompetences izvēlieties atbilstošāko risinājumu galvenajām mūsdienu tehnoloģijām, kas tiek izmantotas klienta puses tīmekļa izstrādē – HTML, CSS, JavaScript

Profesionālās izglītības programmas mērķauditorija:

Personas, kuras ikdienā vada un ir saistītas ar uzņemējdarbību (mazais, vidējais uzņēmums) , vēlas izstrādāt WEB risinājumu.

Profesionālās izglītības programmas mācību plāns (priekšmeti):

HTML elementi un struktūra.
• Vēsture, standarti, izstrādes vide, pārlūkprogrammas.
• HTML struktūra (semantika, validācija, doctype).
• Tagi, atribūti, globālie atribūti, komentāri.
• Rindu un blokveida elementi.
• HTML canvas, svg.
CSS stilizācija un izkārtojums.
• Ievads CSS.
• Stilu pieslēgšana. Noklusējuma stili.
• Identifikatori un klases.
• Selektori. Īpašības. Selektoru specifika.
• Mērvienības.
• Fonts, teksta formatēšana.
• Bloku modelis
• Pozicionēšanas elementi.
• CSS Advanced elementi.
• Flexbox, Grid Layout.
Javascript pamati.
• Ievads JavaScript.
• Datu tipi un mainīgie.
• Galvenie operatori un viņu prioritātes.
• Modālie logi (alert, prompt, confirm)
• Tipu pārveidošana (Boolean, toString, parseInt).
• Salīdzināšanas operatori un būla vērtības.
• Nosacījumi, cikli, funkcijas, masīvi, objekti, klases.
PHP pamati + Wordpress
• Ievads PHP pamatos (mainīgie, funkcijas, cilpas, nosacījumi).
• Wordpress instalēšana un konfigurēšana, datu bāzes savienojums.
• Wordpress pielāgošana un izstrāde(Tēmas pielāgošana,
• plagini, darbs ar saturu).
• Wordpress optimizācija
Aplikāciju izstrāde ar Javascript + Jquery.
• Ievads jQuery, pamatjēdzieni.
• jQuery selektori, elementi.
• Darbs ar CSS un efektiem.

Materiāltehniskais nodrošinājums

Materiāltehniskais nodrošinājums: Tiešsaistes lekciju apmeklēšanai dators, telefons, planšete ar stabilu interneta pieslēgumuun pārlūkprogrammu. Viedierīce vēlama ar kameras un mikrofona izmantošanas iespējām. Praktisko darbu izpildei ieteicams divi monitori. Patstāvīgam mācību darbam mācību e vidē dators vai ekvivalenta viedierīce ar stabilu interneta pieslēgumu.

MĀCĪBAS 7. KĀRTAS PROJEKTĀ NOTIEK ATTĀLINĀTI- TIEŠSAISTĒ vai DAĻĒJI KLĀTIENĒ

Īstenošanas vietas
  • Attālināti
  • Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039
  • Elijas iela 17, Rīga, LV-1050

Mācību grafiks

Precīza informācija pēc mācību apstiprināšanas
Otrdiena18:00 - 21:00
Ceturtdiena 18:00 - 21:00

Pilna kursa  cena: 512,00 EUR

Līdzfinansējums 10 % no pilna kursa cenas :  51,20 EUR 

Cenā iekļauti izdales materiāli un apliecība par sekmīga profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu.

 

Papildus jautājumi par projektu

Mācību koordinatori

NORMUNDS LAIZĀNS
viaa@itagentura.lv
28787189

SAMANTA ĶEIRE
samanta.keire@itagentura.lv
27176822

WEB RISINĀJUMU IZSTRĀDE

Pieteikties izmantojot vienoto pieteikšanos

Mācību jomas koordinators

Jautājumi par projektu:
Tel.: +371 28787189
E-pasts: info@itagentura.lv

Darba laiks: P. – Piekt. 9:00 – 17:00

Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039
Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

esf kursi

mācību  rEĢISTRĀCIJA

Informāciju par apmācības grupu komplektēšanu

+371 28787189 ; vai info@itagentura.lv