fbpx

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”aktualitātes

Mācībām pieaugušajiem  projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Inovatīvo Tehnoloģiju Aģentūra”  6. pieteikšanās kārtā tika saņemti nedaudz  virs 500 pieteikumiem, bet mācības uzsāka 387 pretendenti. 

Atšķirībā no citām pieteikšanās kārtām, šajā ikvienam strādājošajam vecumā no 25 gadiem bija iespēja pieteikties dažādu digitālo prasmju apguvei.

“Pirmo reizi mācību pieaugušajiem pieteikšanās kārta ir pilnībā veltīta digitālo prasmju apguvei un pilnveidei. Saņemto pieteikumu skaits apliecina lielu pieprasījumu pēc minētajām prasmēm. Augstā sabiedrības interese atsevišķās izglītības programmās kā, piemēram, digitālās prasmes mācību procesa nodrošināšanai, apliecina vēlmi apgūt jaunas zināšanas tieši pandēmijas radīto pārmaiņu un izaicinājumu dēļ. Paredzam, ka arī turpmākajos pieaugušo izglītības piedāvājumos dažādu digitālo prasmju pilnveide ieņems nozīmīgu vietu,” uzsver Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās.

Kopumā šīs mācību kārtas ietvaros tika koplektētas 19 mācību grupas. Lielākais pieteikumu skaits bija saņemts programmai Praktiskā grāmatvedība bez priekšzināšanām, kur kopumā koplektētas 11 grupas. Šajā kārtā tika īstenota pavisam jauna pilnveides programma- Kiberdrošība, tāpat nemainīgi liela popularitāte pieteikumu ziņā ir programmai Digitālais mārketings, Datu analīze un pārskatu sagatavošana-Microsoft Power BI.

Mācības šajā projekta kārtā dēļ COVID-19 ierobežojumiem uzsākās un norisinās tiešsaistē. Mācību procesā izglītojamiem tiek sniegtas gan teorētiskās , gan prakstiskās zināšanas pieredzējušu, praktizējosu pedagogu un lektoru vadībā.

Nākamā pieteikšanās ESF finansētām mācībām ar 5% – 10% personīgo līdzfinansējumu paredzēta 2021.gada pirmajā pusē. Aicinām sekot līdzi informācijai.

Par projektu:

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Mācību jomas koordinators

Jautājumi par projektu:
Tel.: +371 28787189
E-pasts: info@itagentura.lv

Darba laiks: P. – Piekt. 9:00 – 17:00

Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039
Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

esf kursi

mācību  rEĢISTRĀCIJA

Informāciju par apmācības grupu komplektēšanu

+371 28787189 ; vai info@itagentura.lv

Related Posts