fbpx

Izglītības iestādes un programmu akreditācijas process

Laika posmā no 22.02.2021. līdz 26.02.2021 mūsu izglītības iestādei norit akreditācija.

Šoreiz nedaudz neierastāk mums visiem . Akreditācijas komisija vērtē skolas darbību un kvalitāti, lemjot par akreditācijas piešķiršanu.

Komisija tik iepazīstināta ar skolas pašvērtējuma ziņojumu, attīstības plānu un e-vidi http://estudijas.itagentura.lv/, kas šobrīd tiek izstrādāda un nemitīgi pilnveidota mācību vajadzībām .

Pēc darba ar dokumentāciju, komisijai būs iespēja attālināti – vebināra formā satik pedagogus, kā arī izglītojamos, kas šorīd apgūst dažādas prasmes un iemaņas projekta mācībaspieaugušajiem.lv ietvarā.

Kā saka izglības iestādes direktore Biruta Mūrniece :”Efektīva mācību procesa pamatā ir sadarbība, skaidri un saprotami mācību mērķi, atbilstošas mācību metodes un plāns un vērtējuma kritēriji. ”

”Efektīvā mācību procesā pedagogi un audzēkņi ir sadarbības partneri un mācās kopā; tiek izvirzīts skaidrs mācību mērķis un ir skaidrs mācīšanās progresa mērījums; ir nepārtraukta atgriezeniskās saites sniegšana audzēkņiem par viņu mācību progresu; tiek analizēti dati par viņu mācību progresu un, ņemot vērā iegūtos datus, ieviestas nepieciešamās izmaiņas.”

”Liela nozīme ir pedagoga ‘spēkam’ aizraut audzēkņus jeb pedagoga personības un citu profesionālās darbības aspektu ietekme, tas ir  skolotāja stratēģiskajai skaidrībai  un izaicinošu sasniedzamo rezultātu izvirzīšanai; izziņas stratēģiju mācīšanai; atgriezeniskās saites sniegšanai audzēkņiem,  skolotāja un skolēnu sadarbības attiecību veidošanai  u. c”

”Mūsu galvenais uzdevums ir audzēkņiem sniegt zināšanas un veidot praktiskās iemaņas, kuras var viņi pielietot savā dzīvē, maksimāli mācību procesu sasaistot ar praksi.”

Izglītības iestādes rakstrojums

Izglītības iestādes vīzija ir daudzveidīga, mūsdienu vajadzībām atbilstoša un inovatīva, konkurētspējīga  izglītības iestāde ar profesionālu, progresīvu, saliedētu izglītības personālu (skolotāju, lektoru)  komandu.

Izglītības iestādes misija ir sniegt konkurētspējīgus, kvalitatīvus un inovatīvus  mūsdienu vajadzībām atbilstošus  neformālās profesionālās pilnveides un tālākizglītības   pakalpojumus, nodrošinot izcilai darba izpildei nepieciešamās kompetences ar skatu nākotnē.

Izglītības iestādes pamatmērķis ir sniegt kvalitatīvu, uz kompetencēm balstītu profesionālo un tālākizglītību, kas atbilst LR profesionālās izglītības un profesiju standartiem ar mērķi attīstīt digitālās, valodu prasmes un ieinteresēt pastāvīgi cilvēku pilnveidoties.

2020. gada paveiktais:

 • ir izstrādātas un licencētas 11 profesionālās  pilnveides programmas;
 • ir aktualizētas neformālās izglītības programmas:
 • ir veikts būtisks darbs pie e-vides apmācības, mājas lapā ieviešot vai paplašinot e-apmācību vidi;
 • ir iekārtotas telpas klātienes apmācībām Struktoru iela 14, Rīga LV-1039;
 • ir veikts remonts un iekārtotas telpas klātienes apmācībām Elijas  iela 17, Rīga LV-1050;
 • ir veikts remonts un iekārtotas telpas Viestura ielā 6, Jūmala, LV-2010;
 • apmācību telpas ir piemērotas piekļuvei cilvēkiem ar kustību traucējumiem;
 • iegādāti 15 jauni datori, kas atbilst mācību vajadzībām, nokomplektēta mobilā klase ar visu nepieciešamo aprīkojumu, tādējādi spējot nodrošināt mācības arī ārpus izglītības iestādes telpām, piemēram pie darba devēja vai uzņēmumos;
 • sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru īsteno ESF projektu „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001.  bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kura rezultātā apmācāmie var apgūt ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ neformālās izglītības kursus tādējādi sekmējot darba meklētāja integrāciju darba tirgū;
 • tiek īstenota īsteno ESF projektu „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001. aktivitāte „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenošana”, tiek īstenoti konkurētspēju paaugstināšanas pasākumi visā Latvijas teritorijā ( Ventspilī, Kuldīga, Jūrmalā, Jelgava, Ogre, Aizkraukle, Sigulda, Madona, Saldus, Tukums, Bauska, Rīga ). Tiek īstenotas sekojošas programmas – ‘’Ievads darbam ar datoru’’ 40 ak.st. un “Valsts valodas prasmes attīstīšana praktiskās nodarbības’’ 56 ak.st.
 • ir noslēgts līgums ar VIAA par projekta  “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidi” īstenošanu (5.kārta) un plānots uzsākt apmācības 7 profesionālajās pilnveides programmās.

Mācību koodrinators

Jautājumi par apmācību uzsākšanu un programmām  projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

“Mācības pieaugušajiem”

+371 28787189

viaa@itagentura.lv
info@itagentura.lv

P. – Piekt. 9:00 – 18:00


Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039

Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Plānotie kursi un pasākumi

 1. WEB risinājumu izstrāde

  March 10 -15:00 - May 21 -18:00 EET
 2. Digitālais mārketings

  April 23 -09:30 - June 7 -15:00 EEST

Related Posts