fbpx

Komunikācija ar klientiem un sadarbības partneriem- Rīgā 7.08.2018-10.08.2018

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (KPP)

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (KPP) ir vērsti uz bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam  pakļauto personu konkurētspējas veicināšanu darba tirgū.

KPP ietver individuālas konsultācijas un grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas) darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei.

Nodarbības plānsAkadēmisko
stundu skaits

Metodes un darba
organizācijas formas

Biznesa komunikācijas veidi un stili8Lekcijas, uzskatāmās metodes – uzskate, demonstrējumi.
E-sarakste etiķete.
Telefonsarunas etiķete
8Lekcijas, uzskatāmās metodes – uzskate, demonstrējumi, praktiskās metodes.
Efektīva laika un uzdevumu pārvaldīšana8Praktiskās metodes – praktiskie uzdevumi, vingrinājumi, diskusijas, lomu spēles, prāta vētras, diskusija.
Efektīvas pārrunas.
Klientu iebildumu pārvaldība
8Lekcijas, uzskatāmās metodes – uzskate, demonstrējumi, praktiskās metodes – praktiskie uzdevumi, vingrinājumi, diskusijas, lomu spēles, prāta vētras.

 

Komunikācija ar klientiem un sadarbības partneriem – Rīgā 7.08.2018-10.08.2018

Related Posts