fbpx
ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

KONKURĒTSPĒJAS PAAUGSTINAŠANA

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (KPP)

ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros KPP iesaista bezdarbniekus un darba meklētājus.

Projekta mērķis: KPP ietver individuālas konsultācijas un grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas) darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei.

Bezdarba riskam pakļautās personas uz individuālajām konsultācijām un grupu nodarbībām reģistrē pieteikumu KPP pasākumam pie nodarbinātības aģenta NVA filiālē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Ar nodarbību plānu varat iepazīties 28 NVA filiālēs vai NVA mājas lapā www.nva.gov.lv → NVA filiāles→ labajā lapas pusē izvēloties konkrētās filiāles sadaļu „Apmācības” → „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu plāns”.

KPP grupu nodarbībās saņemsiet izdales materiālu komplektu par nodarbības tēmu (prezentāciju un citus izdales materiālus).

Digitālās prasmes un psiholoģisko barjeru pārvarēšana 40 ak.st.

Nodarbības plāns
Psiholoģiskās barjeras, rašanās cēloņi, pārvarēšanas veidi un metodes apgūstot jaunas digitālās prasmes
Datu un ierīču lietošana un drošība
Digitālās tehnoloģijas un to izmantošana komunikācijā
Informācijas meklēšana timeklī, apstrāde un saglabāšana
Elektroniskā pasta izveide un lietošana
Sociālie tīkli, to droša izmantošana ikdienā (Facebook.com, WhatsApp.com, YouTube.com u.c.)
E-pakalpojumi, to izmantošana ikdienā (Latvija.lv., eveseliba.gov.lv, eds.vid.gov.lv., cvvp.nva.gov.lv vakanču portāls u.c.)
E-pakalpojumi, to izmantošana ikdienā (Latvija.lv., eveseliba.gov.lv, eds.vid.gov.lv., cvvp.nva.gov.lv vakanču portāls u.c.)

Valsts valodas prasmju attīstīšana 40 ak.st.

Nodarbības plāns
Valsts valodas nozīme darba meklēšanas procesā un karjeras veidošanā
Faktori, kas palīdz apgūt valodu, pārvarēt psiholoģiskās barjeras
Sarunvalodas attīstīšana par tēmām: mana izglītība un darba pieredze, mani hobiji un brīvais laiks, ģimene, aktuālie notikumi Latvijā, Latvijas daba un kultūra, pilsēta, kurā dzīvoju, darba meklēšana un intervija (praktiskās nodarbības)
Rakstības prasmju pilnveide: CV un motivācijas vēstules sagatavošana latviešu valodā (praktiskās nodarbības)
Valsts valodas zināšanu līmeņa noteikšana- Tests
Valsts valodas zināšanu līmeņa noteikšana-Rezultātu novērtējums, analīze.
Ieteikumi un metodes patstāvīgai valodas apguvei un uzturēšanai

Mācību jomas koordinators

Jautājumi par projektu:
Tel.: +371 28787189
E-pasts: info@itagentura.lv

Darba laiks: P. – Piekt. 9:00 – 17:00

Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039
Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

esf kursi

mācību  rEĢISTRĀCIJA

Informāciju par apmācības grupu komplektēšanu

+371 28787189 ; vai info@itagentura.lv