fbpx

KONKURĒTSPĒJAS PAAUGSTINAŠANA

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (KPP)

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros KPP iesaista bezdarbniekus un darba meklētājus.

Projekta mērķis: KPP ietver individuālas konsultācijas un grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas) darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei.

Bezdarba riskam pakļautās personas uz individuālajām konsultācijām un grupu nodarbībām reģistrē pieteikumu KPP pasākumam pie nodarbinātības aģenta NVA filiālē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Ar nodarbību plānu varat iepazīties 28 NVA filiālēs vai NVA mājas lapā www.nva.gov.lv → NVA filiāles→ labajā lapas pusē izvēloties konkrētās filiāles sadaļu „Apmācības” → „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu plāns”.

KPP grupu nodarbībās saņemsiet izdales materiālu komplektu par nodarbības tēmu (prezentāciju un citus izdales materiālus).

Ievads darbam ar datoru 40 ak.st.

Valsts valodas prasmju attīstīšana 56 ak.st.

Mācību jomas koordinators

Jautājumi par projektu:
Tel.: +371 27176822
Tel.: +371 28787189
E-pasts: info@itagentura.lv

Darba laiks: P. – Piekt. 9:00 – 17:00

Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039
Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

esf kursi

mācību  rEĢISTRĀCIJA

Informāciju par apmācības grupu komplektēšanu

+371 28787189 vai info@itagentura.lv