fbpx

KONKURĒTSPĒJAS PAAUGSTINAŠANA

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (KPP)

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros KPP iesaista bezdarbniekus un darba meklētājus.

KPP ietver individuālas konsultācijas un grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas) darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei. 

Bezdarba riskam pakļautās personas uz individuālajām konsultācijām un grupu nodarbībām reģistrē pieteikumu KPP pasākumam pie nodarbinātības aģenta NVA filiālē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Ar nodarbību plānu varat iepazīties 28 NVA filiālēs vai NVA mājas lapā www.nva.gov.lv → NVA filiāles→ labajā lapas pusē izvēloties konkrētās filiāles sadaļu „Apmācības” → „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu plāns”.

KPP grupu nodarbībās saņemsiet izdales materiālu komplektu par nodarbības tēmu (prezentāciju un citus izdales materiālus).

Veido mājas lapu pats 16 ak.st.

Šajā kursā jūs uzzināsiet, kā izveidot savu tīmekļa vietni, izmantojot bezmaksas rīkus un pakalpojumus.
1. Ievads tīmekļa lapu izveidē
2. Tīmekļa vietņu veidi
3. Tīmekļa vizītkarte
4. Bezmaksas tīmekļa vietņu rīki
5. Tīmekļa vietnes plānošana
6. Emuāru vietnes
7. Tīmekļa tehnoloģiju pamati
8. Pielāgotu datu apstrāde
9. Mājas lapas un reklāmas
10. Mājas lapas pārraudzība un uzturēšana

Projektu vadības pamati 32 ak.st.

Kurss sniedz teorētiskās zināšanas un attīsta praktiskās iemaņas projektu vadīšanā.
• kādēļ nepieciešama projektu vadīšana?
• kas ir projekts?
• kā to pareizi uzsākt?
• kā definēt projekta fāzes?
• kā veidot projekta gaitas plānu?
• priekšstatu par projekta īstenošanas paņēmieniem?
• kā veidot projekta komandu?
• kā veiksmīgi uzraudzīt un noslēgt projektu.

Datorizētā grāmatvedības uzskaite 32 ak.st.

Iegūsiet zināšanas par grāmatvedības programmas priekšrocībām.
Finanšu grāmatvedības dokumentu iegrāmatošanu grāmatvedības programmā, finanšu grāmatvedības dokumentu reģistru un finanšu grāmatvedības atskaišu sagatavošana.
1. Grāmatvedība un to regulējošie tiesību avoti
2. Pirmās darbības sistēmā Zalktis
3. Dažādu finanšu dokumentu veidošana
4. Darba samaksas uzskaite
5. Pamatlīdzekļu uzskaite
6. Finanšu atskaites

Mācību koodrinators

Jautājumi par apmācību uzsākšanu un programmām  projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

“Mācības pieaugušajiem”

+371 28787189

viaa@itagentura.lv
info@itagentura.lv

P. – Piekt. 9:00 – 18:00


Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039

Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010