fbpx
Kursi un semināri

Kursi un semināri

Kursu kopējais katalogs

Neformālā izglītība

Neformālā izglītība var tikt organizēta kā kursi, konferences, lekcijas, semināri vai darba grupas, un tās mērķis ir apgūt vai uzlabot prasmes, zināšanas un kompetences. Kursu beidzot izniedz apiecību.

Profesionālā pilnveide

Kursu beidzot tiek izsniegts Valsts atzīts profesionālās izglītības dokuments kas apliecina noteiktas profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas ieguvi.