fbpx

Mūžizglītības kursi sadarbībā ar NVA

Izglītības iestāde Profesionālās tālākizglītības centrs “Inovatīvo Tehnoloģiju Aģentūra” ir uzsākusi MŪŽIZGLĪTĪBAS projektu, ko īsteno sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts Aģentūru (NVA)Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

Projektā piedāvājam  aktuālais izglītības programmas, kas ir atbilstošas darba tirgus prasībām. Mūsdienīgs, kvalitatīvs un uz darba tirgū augsti novērtētu prasmju attīstīšanu orientēts izglītības piedāvājums, ir atbalsts ikviena izaugsmei.

Pieaugušo izglītība — personu daudzveidīgs izglītošanas process, kas cilvēka mūža garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū.

Aicinām ikvienu izmantot iespēju apgūt jaunas prasmes un iemaņas.

 

Mērķis

Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.

Pasākuma mērķa grupa

Mērķa grupa: Bezdarba riskam pakļautas personas, t.i.:

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte, vai persona pēc pārejošas darbnespējas, kas nepārtraukti ilgusi vismaz četrus mēnešus

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

 

Projektā piedāvātie kursi

Mācību jomas koordinators

Jautājumi par projektu:
Tel.: +371 28787189
E-pasts: info@itagentura.lv

Darba laiks: P. – Piekt. 9:00 – 17:00

Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039
Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

esf kursi

mācību  rEĢISTRĀCIJA

Informāciju par apmācības grupu komplektēšanu

+371 28787189 ; vai info@itagentura.lv

Related Posts