fbpx

Noslēdzies akreditācijas process

Šis gads atmiņā paliks, kā lielu izaicinājumu gads, jo ne tikai pirmo reizi organizējām mācības attālinātā režīmā valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā, bet arī piedzīvojām pirmreizējo skolas darba izvērtēšanas procesu.

No 23. ferbruāra līdz 26. februārim skolā norisinājās akreditācija, kuras ietvaros Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) vērtēja skolas darbu un izglītības programmu īstenošanas kvalitāti.

Izglītības iestādes un programmu akreditāciju vērtēja akreditācijas ekspertu komisija, kuras sastāvā bija ekspertes Ilona Eiduka un Nataļja Isajeva. Vertējot mācību programmas , tika piesaistīti nozaru eksperti Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu biroja grāmatvedības konsultante Aiva Einštāle, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „OpusCapita Solutions” procesu vadītājs Boriss Vasečko un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BIZNESAM.LV” valdes loceklis Dainis Locāns.

Eksperti jau iepriekš bija izvērtējuši skolas iekšējos normatīvos aktus, publiskajā vidē un specifiskajās datu bāzēs pieejamo informāciju, skolas darba pašvērtējuma ziņojumu , skolas darbības kvalitātes izvērtējumu.

Akreditācijas procesā ekspertu komisija ir veikusi kvalitātes vērtēšanu, izmantojot šādas metodes

  • Attālinātas intervijas ar izglītības iestādes vadītāju, sešiem pedagogiem, dibinātāju, vienpadsmit izglītojamajiem, projekta koordinatori.
  • 19 nodarbību vērošana attālināti.
  • Virtuālā iepazīšanās ar izglītības iestādes vidi, mācību telpām, video un foto prezentācijām.
  • Dokumentu izpēte (nolikums, izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums, attīstības plānošanas dokuments, vērtēšanas kārtība,  e–vide).

Izglītības iestāde ir nodefinējusi savu misiju – sniegt konkurētspējīgus, kvalitatīvus, inovatīvus un mūsdienu vajadzībām atbilstošus pakalpojumus, nodrošinot darba izpildei nepieciešamās kompetences.

Attālinātajās intervijās visas mērķgrupas norādīja izglītības iestādes ieinteresētību, atsaucību un atbalsta sniegšanu, piemēram, pedagogiem galvenais nosacījums ir kvalitatīvu, interesantu un jēgpilnu mācību nodarbību vadīšana, mācību materiālu sagatavošana (iestādes administrācijas pārziņā ir mācību materiālu ievietošana e-vidē u.c.).

Skolas un izglītības programmu akreditācija dod tiesības izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu, dokumentu par pamatizglītības ieguvi.

Esam patiesi pateicīgi visai komsijai par ieguldīto darbu akreditācijas procesā.

Izglītības programmas nosaukums  Izglītības programmas kodsLicence Nr./IDLicencēšanas datumsAkreditācijas ID un termiņš
Datu analīze un pārskatu sagatavošana (bez priekšzināšanām)20P483013P_271416.06.2020.AI 14344 07.03.2027
Datu analīze un pārskatu sagatavošana–Microsoft Power BI30P483013P_271616.06.2020.AI 14345 07.03.2027
Digitālais mārketings30P342013P_273117.06.2020.AI 14346 07.03.2027
E–komercija30P483013P_281119.06.2020.AI 14347 07.03.2027
Praktiskā grāmatvedība (bez priekšzināšanām)30P344021P_281419.06.2020.AI 14348 07.03.2027

Related Posts