fbpx
ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

NVA kuponu apmācības

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Pasākuma mērķis ir nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.

Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē var pieteikties bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.

Bezdarbniekam un darba meklētājam ir iespēja saņemt apmācību kuponu un iesaistīties neformālās izglītības programmas apguvē un pēc noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas saņemt iegūto zināšanu apliecinošu dokumentu.

Apmācību laikā tiek nodrošināta stipendija 5.00 euro apmērā par mācību dienu. Ja apmācību īstenošanas vieta atrodas tālāk par 15 km no bezdarbnieka un darba meklētāja deklarētās dzīves vietas, bezdarbnieks un darba meklētājs var pieteikties mobilitātes pabalsta saņemšanai.

Mācību programmu izmaksas, bezdarbnieku stipendijas un mobilitātes pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība ir noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”.

PROJEKTĀ PIEDĀVĀTIE KURSI

Digitālās prasmes
Valodu apmācība
There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.

PIETEIKTIES KURSIEM

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties +371 29553636


  Mācību jomas koordinators

  Jautājumi par projektu:
  Tel.: +371 28787189
  E-pasts: info@itagentura.lv

  Darba laiks: P. – Piekt. 9:00 – 17:00

  Programmu īstenošanas vietas adrese:

  Struktoru iela 14, Rīga LV-1039
  Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

  esf kursi

  mācību  rEĢISTRĀCIJA

  Informāciju par apmācības grupu komplektēšanu

  +371 28787189 ; vai info@itagentura.lv