fbpx

Par apmācību kuponu aprites kārtību

Informējam, ka ar Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) direktores rīkojums Nr. 278. “Par apmācību kuponu izsniegšanu elektroniski”, no 28.10.2020. ir noteiktas izmaiņas apmācību kuponu aprites kārtībā. Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumus Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”,  turpmāk Aģentūras klientiem apmācību kuponi tiks izsniegti  elektroniski, vienlaikus saglabājot iespēju izsniegt kuponu arī drukātā veidā:

1. izglītības iestādei, kura no bezdarbnieka elektroniskā veidā saņēmusi apmācību kuponu, un kura ir gatava veikt bezdarbnieka apmācību,  ir jāizvērtē bezdarbnieka piemērotību izglītības programmas apguvei:

– piemērotības gadījumā izglītības iestāde aizpilda apmācību kuponu un, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūta bezdarbniekam un Aģentūras filiālei – kupons skaitās iesniegts Aģentūrā;

– ja bezdarbnieks tiek novērtēts kā nepiemērots programmas apguvei, izglītības iestāde kuponu neaizpilda un elektroniski informē par to bezdarbnieku un Aģentūras filiāli.

     2. Ja bezdarbnieks izglītības iestādē iesniedz kuponu drukātā veidā (papīra formātā), jārīkojas tāpat kā līdz šim.

Šāda kuponu aprites kārtība būs spēkā līdz tās atcelšanai vai jauna rīkojuma izdošanai, par ko Aģentūra Jūs informēs turpmāk.

Lai arī katrs pats ir atbildīgs par savu rīcību COVID-19 vīrusa izplatības ierobežošanai noteikto pasākumu ievērošanā, Aģentūra aicina sadarbības partnerus arī turpmāk bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību organizēšanā stingri ievērot Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” nosacījumus un nodrošināt klientiem drošus, nosacījumiem atbilstošus apstākļus mācību pasākumos.

Mācību centrs aicina sazināties iepriekš par kuponu reģistrēšanu.

Mācību koodrinators

Jautājumi par apmācību uzsākšanu un programmām  projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

“Mācības pieaugušajiem”

+371 28787189

viaa@itagentura.lv
info@itagentura.lv

P. – Piekt. 9:00 – 18:00


Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039

Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Plānotie kursi un pasākumi

  1. WEB risinājumu izstrāde

    March 10 -15:00 - May 21 -18:00 EET
  2. Digitālais mārketings

    April 23 -09:30 - June 7 -15:00 EEST

Related Posts