fbpx
lv

Personas datu aizardzības kursi

Projekta ietvaros “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kurā varēja pieteikties apgūt kādu no sev interesējošām mācību programmu savus pieteikumus iesniedza 30 pretendenti.

Personas datu aizsardzības un drosība.

Projekta ietvaros pamatkurss ietver teorijas jautājumus un praktiskos darbus (kopā 70 akadēmiskās stundas). Apmācību beidzēji saņem apliecinājumu par kursu pabeigšanu un ir sagatavoti datu aizsardzības speciālista pienākumu veikšanai iestādēs un uzņēmumos.

Kā zināms, 2018. gada 25. maijā stājās spēkā jaunā ES izdotā Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas ieviesa virkni izmaiņu un jaunas prasības attiecībā uz darbībām ar personas datiem. 

Kursa lektore ir pieredzējusi nozares speciāliste Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas biedre, sertificēta datu aizsardzības speciāliste, juriste, pieredzējusi drošības procesu un migrācijas vadītāja Latvijas un starptautiskajā vidē Indra Markova.

 

Struktoru iela 14, Rīga
31.08.2019-16.11.2019

Sestdiena  vai Svētdiena
10 30 -16 50

Rīgas iela 3, Jūrmala
26.08.2019-9.12.2019

Pirmdiena
17 30-21 20

Projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno VIAA, lai pilnveidotu nodarbināto personu profesionālo kompetenci un laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, kā arī veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr. 8.4.1.0/16/I/001.

mācību kuponu rEĢISTRĀCIJA

Informāciju par apmācības grupu komplektēšanu un iespējām

+371 28787189 vai <info@itagentura.lv

Mācību koodrinators

Jautājumi par apmācību uzsākšanu un programmām

+371 28787189

info@itagentura.lv
projekti@itagentura.lv

P. – Piekt. 9:00 – 15:00


Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039

Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

Rīgas iela 3, Jūrmala LV-2015

 

 

Related Posts