fbpx
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Pieteikšanās kārtība VIAA projektā

inovativo tehnologiju agentura

6.kārtas ietvarospieteikšanās mācībām notiek no 31.maija līdz 30. jūnijam TIEŠSAISTĒ

Pieteikšanās mācībām ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” norittikai TIEŠSAISTĒ www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu.

Personu iesniegumu pieņemšana klātienē izglītības iestādē vai iesniegumu pieņemšana izglītības iestādē, kas iesūtīti, izmantojot e-pastu, NAV IESPĒJAMA!

1. solisIzvēlies mācību programmu

Rūpīgi izvēlies izglītības programmu, ņemot vērā, ka katrs strādājošais projekta laikā mācīties var divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā.

2. solisIepazīsties ar programmas saturu un apjomu/ mācību formu

Piesakoties vērīgi izlasi mācību programmas stundu apjomu, mācību formu un programmas veidu.

3. solis Piesakies ar vienoto e-pieteikšanos

Pēc programmas izvēles piesakies mācībām izmantojot e-pietekšanos. Ņem vērā , klātienē pieteikumu nevar iesniegt.

4. solisSagaidi apstiprinājumu pēc pieteikšanās beigām

Pēc pieteikumu apkopošanas ar visiem pretendentiem sazināsimies individuāli. Mācību grupu koplektēšana paredzēta Augustā -Septembrī .

Mācību koordinators

KRISTĪNE GRAVNIECE
viaa@itagentura.lv
28787189

SAMANTA ĶEIRE
samanta.keire@itagentura.lv
27176822

nva kursi
"Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001