fbpx
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Pieteikšanās kārtība VIAA projektā

7.kārtas ietvarospieteikšanās mācībām notiek no 27.janvāra līdz 24. februārim TIEŠSAISTĒ

Pieteikšanās mācībām ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” norittikai TIEŠSAISTĒ www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu.

Personu iesniegumu pieņemšana klātienē izglītības iestādē vai iesniegumu pieņemšana izglītības iestādē, kas iesūtīti, izmantojot e-pastu, NAV IESPĒJAMA!

Kas var pieteikties

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*, kuri uz pieteikuma dienu ir:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
  • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības. 

*Strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Augsta pieteikumu skaita gadījumā prioritāri tiek uzņemti sociālā riska grupu nodarbinātie: 

  • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

1. solisIzvēlies mācību programmu

Rūpīgi izvēlies izglītības programmu, ņemot vērā, ka katrs strādājošais projekta laikā mācīties var divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā.

2. solisIepazīsties ar programmas saturu un apjomu/ mācību formu

Piesakoties vērīgi izlasi mācību programmas stundu apjomu, mācību formu un programmas veidu.

3. solis Piesakies ar vienoto e-pieteikšanos

Pēc programmas izvēles piesakies mācībām izmantojot e-pietekšanos. Ņem vērā , klātienē pieteikumu nevar iesniegt.

4. solisSagaidi apstiprinājumu pēc pieteikšanās beigām

Pēc pieteikumu apkopošanas ar visiem pretendentiem sazināsimies individuāli. Mācību grupu koplektēšana paredzēta Augustā -Septembrī .

Informācija par projektu un pieteikšanos

NORMUNDS LAIZĀNS
viaa@itagentura.lv
28787189; 29553636

nva kursi
"Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Mācību jomas koordinators

Jautājumi par projektu:
Tel.: +371 28787189
E-pasts: info@itagentura.lv

Darba laiks: P. – Piekt. 9:00 – 17:00

Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039
Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

esf kursi

mācību  rEĢISTRĀCIJA

Informāciju par apmācības grupu komplektēšanu

+371 28787189 ; vai info@itagentura.lv