fbpx

Projekta “Mācības pieaugušajiem” 7 kārtas aktualitātes

Programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci’ Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”  7. mācību kārtas aktualitātes.

27. janvārī, uzsākas pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). 7. kārtā strādājošie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no gandrīz 800 izglītības programmām, kas ir līdz šim lielākais mācību piedāvājums vienā projekta kārtā. Pieteikties mācībām  varēja līdz 24. februārim. Jau iepriekš informējām, ka 7.kārtas ietvaros kopumā tika uzsātas apmācības 9 grupam. 

Kiberdrošība- 2 grupas

Datu analīze un pārskatu sagatavošana-Microsoft Power BI- 2 grupas

Praktiskā grāmatvedība (bez priekšzināšanām)- 2 grupas

Digitālā grāmatvedība- 1 grupa

E -komercija -1 grupa

Digitālais mārketings- 1 grupa

WEB risinājumu iztrāde- 1 grupa

Mācības pirmie 29.03.2022 uzsāka Praktiskā grāmatvedība (bez priekšzināšanām)   pasniedzējas Betijas Miezītes vadībā. Trīs mēnešu laikā izglītojamie apgūs gramatvedības pamatus un praktisko darbu ar grāmatvedības programmu “C1 -grāmatvedība”, kuras pieslēgumu izglītojamiem nodrošinam attālināti. Macības noritēs līdz 28.07.2022. 

Savkārt pirmie mācības pabeigs kurss- Digitālais mārketings, pasniedzējas Sigitas Kļavas vadībā. Esam priecīgi gan par studentiem, kuri sekmīgi pabeiguši  un jau saņēmuši profesionālās pilnveides izglītības apiecības , gan par pasniedzēju, kurai šis bija pirmais kurss. 

Piesakoties uz šiem kursiem, nebiju domājusi, ka šī tēma būš tik interesanta un radoša par ko liels paldies Sigitai , par entuziasmu, ieinteresētību un personīgo atdevi tajā, lai sniegtu mums zināšanas ar pievienoto vērtību.- Agnese

 

Atgādinām, ka projekta laikā mācību iespējas divas reizes var izmantot ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem, tostarp jaunie vecāki, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, kā arī strādājoši pensionāri.

Tie nodarbinātie, kas pieteicās mācībām kādā no iepriekšējām kārtām, bet mācības neuzsāka, var pieteikties mācībām atkārtoti kādā no nākamajām kārtām. Savukārt tie strādājošie, kuri kādā no iepriekšējām kārtām mācības uzsāka, bet nepabeidza, atkārtoti var pieteikties 12 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas dienas. 

 

Par projektu:
ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

informāciju skatīt>>> ŠEIT.

Informāciju par projektu skatīt>>> ŠEIT.

Mācību jomas koordinators

Jautājumi par projektu:
Tel.: +371 28787189
E-pasts: info@itagentura.lv

Darba laiks: P. – Piekt. 9:00 – 17:00

Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039
Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

esf kursi

mācību  rEĢISTRĀCIJA

Informāciju par apmācības grupu komplektēšanu

+371 28787189 ; vai info@itagentura.lv

Related Posts