fbpx

Projekta “Mācības pieaugušajiem” aktualitātes

Programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci’ Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”  aktualitātes.

 

Veiksmīgi noslēgušās apmācības Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). 7. kārtā .  Paldies pedagogiem un izglītojamajiem par ieguldīto laiku darbā, apmācībās un zināšanu pilnveidē.

Mācības šajā kārtā uzsāka 165 izglītojamais. Macības sekmīgi pabeidza un izglītības  dokumentus saņēma 141 izglītojamais. 

Mācību grupas Nr. Mācību grupa
7-22-1-1Praktiskā grāmatvedība (bez priekšzināšanām)
7-22-1-2Praktiskā grāmatvedība (bez priekšzināšanām)
7-22-2Digitālais mārketings
7-22-3Datu analīze un pārskatu sagatavošana – Microsoft Power BI
7-22-3-1Datu analīze un pārskatu sagatavošana – Microsoft Power BI
7-22-4Digitālā grāmatvedība
7-22-5Kiberdrošība
7-22-5-1Kiberdrošība
7-22-6WEB risinājumu izstrāde
7-22-7E-komercija

 

Atgādinām, ka projekta laikā mācību iespējas divas reizes var izmantot ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem, tostarp jaunie vecāki, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, kā arī strādājoši pensionāri.

Tie nodarbinātie, kas pieteicās mācībām kādā no iepriekšējām kārtām, bet mācības neuzsāka, var pieteikties mācībām atkārtoti kādā no nākamajām kārtām. Savukārt tie strādājošie, kuri kādā no iepriekšējām kārtām mācības uzsāka, bet nepabeidza, atkārtoti var pieteikties 12 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas dienas. 

Aicinām sekot  informācijai par nākamo pieteikšānos kārtu. 

Par projektu:
ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

informāciju skatīt>>> ŠEIT.

Informāciju par projektu skatīt>>> ŠEIT.

Mācību jomas koordinators

Jautājumi par projektu:
Tel.: +371 28787189
E-pasts: info@itagentura.lv

Darba laiks: P. – Piekt. 9:00 – 17:00

Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039
Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

esf kursi

mācību  rEĢISTRĀCIJA

Informāciju par apmācības grupu komplektēšanu

+371 28787189 ; vai info@itagentura.lv

Related Posts