fbpx

Projekts ”Mācības pieaugušajiem”- KIBERDROŠĪBA 

Kiberdrošība ir visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas elements. Visaptverošajā valsts aizsardzībā, kur katrs sabiedrības loceklis tiek organizēts, lai aizsargātu valsti pret visa veida uzbrukumiem, gan militāriem, gan nemilitāriem, kiberaizsardzībai ir aizvien lielāka nozīme, ņemot vērā sekas, kādas valstij un sabiedrībai var nodarīt pret to vērstskiberuzbrukums.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) attīstība gan Latvijā, gan ārvalstīs ir sasniegusi nebijušu ātrumu un apmēru. 

Latvijā kiberuzbrukumi uzņēmumiem tiek konstatēti ik dienu, un biežākais to iemesls ir pašu uzņēmumu un darbinieku kļūdas, kas tiek pieļautas nezināšanas vai vienkāršas neuzmanības dēļ.

Apgūsti KIBERDROŠĪBAS kursu un gūsti izpratni , zināšanas  un praktiskās iemaņas kiberdrošības jomā, risku analīzē, personāla drošībā, fiziskajā drošībā.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti (zināšanas, prasmes, kompetences)

Zināšanas: Zina un prot patstāvīgi pielietot informācijas drošības rīkus, metodes kritisko resursu aizsardzībai.

Prasmes: Prot izskaidrot apdraudējumu kibertelpā globālo nozīmi un ietekmi uz ekonomiku un politiskajiem procesiem.

Kompetences: Spēj analizēt konkrētas situācijas un izdarīt patstāvīgus secinājumus par kiberdrošības un IT pārvaldību. Spēj, ieviešot tehnoloģiskus jauninājumus organizācijā, apzināties, paredzēt un identificēt tiem pastāvošos draudus kibertelpā.

 

Pilna kursa  cena: 512,00 EUR

Līdzfinansējums 10 % no pilna kursa cenas :  51,20 EUR 

Cenā iekļauti izdales materiāli un apliecība par sekmīga profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu.

Vairāk par kursu

Mācību jomas koordinators

Jautājumi par projektu:
Tel.: +371 28787189
E-pasts: info@itagentura.lv

Darba laiks: P. – Piekt. 9:00 – 17:00

Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039
Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

esf kursi

mācību  rEĢISTRĀCIJA

Informāciju par apmācības grupu komplektēšanu

+371 28787189 ; vai info@itagentura.lv

Related Posts