fbpx

Projekts ”Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

2020. gada nogalē izglītības iestāde uzsāka īstenot mācības Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansēto pieaugušo izglītības programmu 5.kārtā.

Kopumā mācībām šajā kārtā paredzēts uzņemt 250 izglītojamos. Ar visiem izglītojamiem ir slēgts mācību līgums un izglītojamais ir veicis mācību līdzmaksājuma daļu, saskaņā ar projekta nosacījumiem.

Lielākais pieteikumu skaits bija saņemts programmai Datu analīze un pārskatu sagatavošana-Microsoft Power BI un E- komercija, tāpat nemainīgi liela popularitāte pieteikumu ziņā ir programmai Digitālais mārketings.

Atškirīgi no iepriekšējām projekta kārtām, šoreiz piedāvājumā bija Profesionālās pilnveides programmas 160 akadēmisko stundu apjomā. Mācību procesā izglītojamiem tiek sniegtas gan teorētiskās , gan prakstiskās zināšanas pieredzējušu, praktizējosu pedagogu un lektoru vadībā.

Mācības šajā projekta kārtā dēļ COVID-19 ierobežojumiem uzsākās un norisinās tiešsaistē. Tādēļ atbilstoši katrai profesionālās izglītības programmai, e-vidē http://estudijas.itagentura.lv ir izveidota ērta mācību vide, kurā ievietoti mācībām veidoti elektroniski, interaktīvi mācību materiāli.

Mācību materiāli strukturēti, tajos ietilpst teorētiskā daļa, paškontroles testi, diagnosticējošie testi, praktisko darbu uzdevumi, papildus mācību materiālu un uzziņu literatūra.

Tāpat kā citās kārtās, arī šajā apmācību kārtā 90% mācību maksas sedza Eiropas Savienības fondi un valsts, bet apmācāmajiem bija jāsedz vien 10% līdzmaksājums, kuru varēja apmaksāt arī darba devējs. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas, savukārt strādājošie arinvaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju mācību laikā.

Nākamā pieteikšanās ESF finansētām mācībām ar 5% – 10% personīgo līdzfinansējumu paredzēta 2021.gada pirmajā pusē. Aicinām sekot līdzi informācijai.

Jautājumu gadījumā par mācību programmu piedāvājumu, mācību iespējām un citiem projekta jautājumiem lūdzam sazināties rakstot uz e-pastu viaa@itagentura.lv, vai zvanot pa tālruni 28787189.  

Projekts realizēts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr.8.4.1.0/16/I/001.

Mācību jomas koordinators

Jautājumi par projektu:
Tel.: +371 28787189
E-pasts: info@itagentura.lv

Darba laiks: P. – Piekt. 9:00 – 17:00

Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039
Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

esf kursi

mācību  rEĢISTRĀCIJA

Informāciju par apmācības grupu komplektēšanu

+371 28787189 ; vai info@itagentura.lv

Related Posts