fbpx

Uzsāktas mācības projekta ”Nodarbināto pesronu profesionalās kompetences pilnveide”7. kārtas ietvaros 

Sekmīgi noslēgusies Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7.kārtas pieteikšanās. Kopumā saņēmām vairāk, kā 200 pietiekumus, bet kopumā tika nokoplektētas 9 grupas.

Kopumā 2-4 mēnešu garumā 150 kursanti no visas Latvijas  apgūs jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas kādā no profesionālās pilnveides programmām. Mācības notiks pilnībā attālināti, izmantojot gan izglītības iestādes  mācību e-vidi Moodle, gan tiešsaistes mācībām paredzēto tīmekļa konferenču sistēmu- Zoom. 

Ņemot vērā milzīgo interesi par profesionālas pilnveides izglītības programmu “Kiberdrošība” tika veidotas divas mācību grupas.

Abu grupu pasniedzējs ir Deivids Golubs– IT profesionālis jau vairāk kā divdesmit gadus. Darba pieredze iegūta dažādās nozarēs strādājot gan publiskā, gan privātajā sektorā. Pēdējo desmit gadu laikā mērķtiecīgi pievērsies kiberdrošībai profesionāli pilnveidojoties un līdztekus iegūstot divus profesionālos maģistra grādus – kiberdrošības pārvaldībā un inženierijā. 
Piedalījies IT infrastruktūras ieviešanas projektos, IT auditos un IT pārvaldībā arī ārpus Latvijas robežām. Ikdienā nodrošina ne tikai informācijas drošības pārvaldības sistēmas uzturēšanu, bet arī veic informācijas drošības un personas datu aizsardzības auditus. 
Kā IT profesionālis joprojām turpina konfigurēt un uzturēt dažādas informācijas tehnoloģijas un sistēmas. 

Aktīvi darbojas ISACA Latvijas nodaļā un uztur kontaktus ar kiberdrošības profesionāļu aprindām un sadarbojas ar kiberdrošību uzraugošajām institūcijām.

Līdztekus nemainīgu popularitāti ir ieguvusi mācību programma ” Datu analīze un pārskatu sagatavošana-Microsoft Power BI“, paniedzējs- Eļčin Džafarov (Elchin Jafarov) ko šoreiz piedāvajam pēdejo reizi projektā un ”Praktiskā grāmatvedība (bez priekšzināšanām)’‘paniedzēja- Betija Miezīte

Izmaksas 90% apmērā tika segtas no Eiropas Savienības fonda līdzekļiem, savukārt apmācāmo līdzmaksājums bija vien 10% no kopējās mācību maksas, kuru atseviškos gadījumos izvēlējās segt apmācāmā darba devējs.

Vairāk informācijas par projektu atrodama Valsts izglītības attīstības aģentūras platformā http://www.macibaspieaugusajiem.lv/

 

Mācības tika īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0./16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide ietvaros. 

Mācību jomas koordinators

Jautājumi par projektu:
Tel.: +371 28787189
E-pasts: info@itagentura.lv

Darba laiks: P. – Piekt. 9:00 – 17:00

Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039
Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

esf kursi

mācību  rEĢISTRĀCIJA

Informāciju par apmācības grupu komplektēšanu

+371 28787189 ; vai info@itagentura.lv

Related Posts