fbpx
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Viaa projekts- Mācības pieaugušajiem

macibas pieaugusajiem

Projekts "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta mērķa grupa:
Strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājoši pensionāri);
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību).
  • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās.

* strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē, t.sk. jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērnu kopšanas atvaļinājumā.

Apmācības 90% apmērā sedz Eiropas Savienības fondi un valsts, bet 10% ir strādājošā līdzmaksājums, izņemot profesionālās tālākizglītības programmu apguvi, kur līdzmaksājums ir tikai 5%.


Līdzmaksājumu var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona.

Programmu piedāvājums 6. kārta
MĀCĪBAS ATTĀLINĀTI

MĀCĪBAS PIEAUGUŠAJIEM 6. KĀRTA

Pieteikties izmantojot vienoto e-pieteikšanos
nva kursi

Projekts "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001