fbpx
lv
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Viaa projekts

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta mērķa grupa:
Strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājoši pensionāri);
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību).
  • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās.

* strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē, t.sk. jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērnu kopšanas atvaļinājumā.

Mācību koodrinators

Jautājumi par apmācību uzsākšanu un programmām

+371 28787189

info@itagentura.lv
projekti@itagentura.lv

P. – Piekt. 9:00 – 15:00


Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039

Elijas iela 17, Rīga LV- 1050

Rīgas iela 3, Jūrmala LV-2015

 

 

MĀCĪBAS PIEAUGUŠAJIEM 4. KĀRTA

Pieteikties izmantojot vienoto e-pieteikšanos macibaspieaugusajiem.lv portālā

Programmu piedāvājums 4. kārta

Neformālās izglītības piedāvājums

Digitālais mārketings

Personas datu aizsardzība

Saziņa 21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis

Digitālās prasmes darba vajadzībām

Komandas darba vadīšanas ABC

Projektu vadība ar Agile un Scrum metodi

Google AdWords

Produkta veidošana un pārdošana

Datu analīze un pārskatu sagatavošana Excel

Pieteikšanās kārtība:

Pieteikšanās mācībām ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4.kārtas ietvaros notiek no 27.maija līdz 28.jūnijam TIEŠSAISTĒ www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu.

Personu iesniegumu pieņemšana klātienē izglītības iestādē vai iesniegumu pieņemšana izglītības iestādē, kas iesūtīti, izmantojot e-pastu, NAV IESPĒJAMA!

inovativo tehnologiju agentura