fbpx
lv
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Viaa projekts

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta mērķa grupa:
Strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājoši pensionāri);
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību).
  • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās.

* strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē, t.sk. jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērnu kopšanas atvaļinājumā.

Mācību koodrinators

Jautājumi par apmācību uzsākšanu un programmām

+371 28787189
info@itagentura.lv
viaa@itagentura.lv

P. – Cet. 9:00 – 15:00


Programmu īstenošanas vietas adrese:

Struktoru iela 14, Rīga LV-1039
Raiņa iela 118, Jūrmala LV-2016

 

Programmu piedāvājums 4. kārta

Digitālais mārketings

Personas datu aizsardzība

Saziņa 21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis

Digitālās prasmes darba vajadzībām

Datu analīze Excel

Projektu vadība ar Agile un Scrum metodi

Google AdWords

Produkta veidošana un pārdošana

Komandas darba vadīšanas ABC

Pieteikšanās kārtība: