fbpx
lv

WEB risinājumu izstrāde

Neformālās izglītības programma

Kursu mērķis ir sekmēt izglītojamā praktiskā un patstāvīgā darba iemaņas un prasmes  Web risinājumu izstrādē un spēt darbus veikt profesionālā līmenī .

Uzdevumi:

  • Apgūt pamat prasmes WEB risinājumu izstrādē;
  • Gūt praktiskā darba pamatiemaņas individuāli un sadarbībā ar citiem problēmu identificēšanā un risināšanā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
  • Gūt pieredzi profesijas izvēlei un tālākizglītībai, izprotot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju straujos attīstības tempus un nozīmi sabiedrības attīstībā;
  • Veidot motivāciju savu spēju attīstībai, lai kļūtu par pilntiesīgu informācijas sabiedrības locekli.

Kursa saturs

Web lapas veidošanas pamatprincipi un HTML dokuments

HTML ; HTML 5 dokumenta struktūra

CSS; CSS 3

CMS sistēmas

Digitālā mārketinga pamati

Plānotais kurss

25.03.2019-9.05.2019


Related Posts